Aktuálne

Púť seniorov do Svätyne Božieho milosrdenstva

V utorok 9. augusta sme sa vybrali na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva Spišského Biskupstva v Spišskej Novej Vsi. Svätyňu spravuje rehoľa pallotínov. Čakal nás zaujímavý chrám, ktorého históriu nám predstavil páter Vladimír Peklanský SAC. Hovoril o Božom milosrdenstve. Vysvetlil nám, čo všetko chce Pán Ježiš dať každému z nás nielen v roku milosrdenstva. Povzbudil nás, aby sme otvárali Denníček a z neho čerpali. Povedal nám aj o kostole, čo všetko v sebe skrýva symbolika chrámu. V ňom sú relikvie sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny Kowalskej a sv. Vincenta Pallotiho, zakladateľa pallotínov. Pred svätou omšou bola možnosť sa vyspovedať. Naši pútnici využili túto možnosť získať odpustenie hriechov a tiež milosti jubilejného roka, lebo sme prešli Bránou milosrdenstva, ktorá tiež je v tomto chráme. Vo sv. omši nás povzbudil pán dekan, keď nám pripomenul sv. Teréziu Benediktu z Kríža, spolupatrónku Európy, ktorá v tento deň mala sviatok. Brat Daniel Lipták SAC nás potom sprevádzal a vysvetľoval nám jednotlivé dary, ktoré dostal svätý pápež Ján Pavol Veľký pri rôznych príležitostiach. Pán dekan nás všetkých pozval na obed, za čo mu úprimne ďakujeme. Po obede sme sa vybrali na Mariánsku horu do Levoče, aby sme tu pozdravili Matku Božiu. O 15,00 hod. sme sa tam pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Potom sme spokojne vyrazili domov. Ďakujeme p. dekanovi, p. Hanke Majtánikovej a Jednote dôchodcov z Višňového za zorganizovanie tejto peknej púte, ktorá bola venovaná seniorom.