Aktuálne

SPOLU - celá rodina poďme sa modliť ruženec

  • Vytlačiť

V októbri sme uvažovali nad modlitbou sv. ruženca:

1. Čo je to ruženec?

2. História ruženca

3. Pápeži propagujúci ruženec

4. Lurdy

5. Fatima

6. Rodinný ruženec

7. Slovenská rodina a ruženec

8. Ruženec nám je potrebný neustále

9. Prečo niektorí ruženec nemusia?

10. Spoločný ruženec na verejnom fóre

11. Istota dobrej modlitby

12. Ako sebe uľahčiť modlitbu ruženca?

13. Čo je to Živý ruženec?

14. Výhody Živého ruženca

15. Záväzky členov Živého ruženca

16. Ruženec musí viesť človeka k činu

17. Ruženec vychováva k pocitu zodpovednosti za dobro iných ľudí

18. Ruženec vyzýva dávať dobrý príklad vlastným životom

 

Dňa 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie sa s heslom „Živá koruna Márii“ začali na Jasnej Hore v Poľsku jubilejné oslavy korunovácie zázračného obrazu Panny Márie - Čiernej Madony. Je to 300 rokov od korunovácie. Na špeciálny plagát, na ktorom je koruna, budú deti priliepať obrázky osôb, ktoré počas rokov putovali na Jasnú Horu. Po skončení ružencového mesiaca si všimneme, že skutočnou najkrajšou ozdobou pre Pannu Máriu nie sú diamanty, ale osoby, ktoré Máriu milujú. V korune - uprostred obrázkov - je miesto pre fotografiu dieťaťa modliaceho sa ruženec.

Na veľký plagát v kostole môžeme lepiť obrázky nás farníkov (nielen detí) s tým, že na druhú stranu napíšeme, aký duchovný dar chceme darovať Panne Márii. V prvých dňoch novembra tieto fotografie pošleme do Poľska na Jasnú Horu. V odpovedi z Jasnej Hory každý farník dostane obrázok Matky Božej Čenstochovskej - zázračný obraz z Čenstochovej. 13 novembra 2016 počas modlitby pre zázračným obrazom zveria kňazi na Jasnej Hore Panne Márii všetkých účastníkov nášho ruženca. 

Nájdime si čas, aby sme sa aj počas obyčajného dňa modlili svätý ruženec. Možno spolu otec, mama, syn, dcéra, starká, starký. Možno každý sám...