Aktuálne

Dva listy z Jasnej Hory do Višňového

Po skončení októbrového ruženca som poslal na Jasnú Horu list, v ktorom som napísal otcom Paulínom o našej modlitbe. Zároveň som im poslal fotografie našich farníkov. Tieto sa mali poslať Matke Božej tak, že na druhej strany boli duchovné dary pre ňu. Dospelí i deti písali Matke Božej a otcovia Paulíni odovzdali naše fotografie pred zázračný obraz Jasnohorskej Matky. Aj my sme sa vložili do Živej Máriinej Koruny. Mal som nádej, že aj nám – ako aj poľským účastníkom – pošlú otcovia Paulíni obraz, ktorí sľubovali. A skutočne poslali. Každý, kto sa zapojil do tejto ružencovej modlitby v októbri, dostal z Jasnej Hory krásny obraz Panny Márie Jasnohorskej. Otec Marián Waligóra, OSPPE, predstavený Paulínov na Jasnej Hore poslal dva listy.

 

Jeden je adresovaný kňazovi, v ktorom ďakuje za účasť v októbrovej modlitbe. Zároveň odovzdáva našu farnosť i kňaza do orodovania Jasnohorskej Matky. Druhý list bol adresovaný najmladším farníkom, v ktorom im píše, že odovzdajúc svoje duchovné dary stali ste sa drahocennými diamantmi v Živej Máriinej Korune. Pozýva ich, aby vždy spoločne s Máriou hovorili Kristovi “ÁNO“. Pozýva ich, aby voliac ju za Kráľovnú svojho života, tak ako ona, pozývali Pána Boha do všetkých udalostí každodenného života.

 

 

 List kňazovi:

 

 

List deťom: