Aktuálne

Fatimská slávnosť v januári

Počas januárovej Fatimskej slávnosti sme putovali do Belgicka. Zastavili sme sa na mariánskom pútnickom mieste Banneux. Malé mestečko Banneux leží vo východnej časti Belgicka, neďaleko hraníc s Luxemburskom a Nemeckom. V roku 1933 sa tu zjavila Panna Mária dvanásťročnému dievčatku Mariette Beco z chudobnej mnohopočetnej rodiny. Zjavila sa jej celkom osemkrát a predniesla jej jednoduché, ale aj dnes veľmi aktuálne posolstvá: „Som Panna chudobných." „Prichádzam, aby som zmiernila utrpenie." „Dôverujte mi - ja budem dôverovať vám!" „Som Matka Spasiteľa, Matka Božia. - Veľa sa modlite!" V roku 1949 katolícka cirkev zjavenia v Banneux oficiálne uznala za hodnoverné, ako sú uznané aj Lurdy a Fatima. V máji 1985 navštívil toto pútnické miesto aj svätý Ján Pavol II. a osobne sa stretol s Mariette Beco. Mariette zomrela v Banneux v decembri 2012 vo veku 90 rokov. Banneux má prameň i Kaplnku zjavení. Na mieste zjavení je prameň s čistou vodou, o ktorom Panna Mária povedala: „Tento prameň je vyhradený pre mňa a pre všetky národy, pre všetkých chorých". Viaceré národy reagovali na slová Panny Márie a postavili na tomto posvätnom mieste svoje národné kaplnky.

Zamýšľali sme sa nad slovami, ktoré Panna Mária povedala 19. januára 1933: Budem za teba prosiť, orodovať, modliť sa. Aké zvláštne slová.

Mariette nebola vôbec nábožná. Nechodila ani na katechizmus, dokonca od polovice októbra do polovice januára nebola v kostole. Mária sa jej zjavuje. Mariette mení svoj život, rovnako ako jej otec a celá rodina. Mária má v nebi veľké slovo. Je Matkou Syna. Keď Mária niečo žiada, a celý nebeský dvor by žiadal niečo opačné, Syn vypočuje Matku. Aj tak hovorí jeden zo svätcov. Keď Šalamún neodoprie svoj matke to, čo žiada, o čo skôr Pán Ježiš Márii. Svätí majú v nebi veľkú silu, ale Mária má najväčšiu. Modli sa, pros Máriu a neprestávaj.

 

Meditácie:

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

Prichádzam v duchu k Tebe Ježiš do Getsemanskej záhrady....Vidím Ťa schúleného na zemi, hlavu si držíš v rukách, Tvoje telo je presiaknuté krvou. Pomaly si kľakám k Tebe. Čo Ti najviac spôsobuje toto utrpenie? Naše hriechy ? Nedôvera ? Alebo nenávisť a zloba tých čo Ťa budú mučiť ? Asi všetko. Z Tvojich úst však nevychádza žiadna sťažnosť, žiadna zloba, či nadávka....vo sv. Písme čítam, že prišiel Anjel a posluhoval Ti.

Pýtam sa seba...ako ja prijímam bolesť, krivdu, nedorozumenia....? Ježišu daj mi milosť znášať trpezlivo nepríjemnosti a bolesti. Nech viem byť Anjelom pre tých, ktorých budem vidieť trpieť. A ak moje utrpenie bude veľmi veľké a neznesiteľné, pošli mi prosím Anjela útechy......

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

Prichádzam v duchu k stĺpu, kde si bezbranne priviazaný. Tak veľmi by som zabránil úderom bičov, zastavil vojakov z ktorých srší nenávisť a surovosť. Aké je to všetko ponižujúce a barbarské.....

Hrdinsky sám sebe hovorím, že ja by som nedokázal spôsobovať druhému takú bolesť. A predsa sa to niekedy stane, či už vplyvom môjho zranenia a neodpustenia, alebo z mojej zloby, závisti, či nenávisti... Bičovaný Ježišu, uzdrav rany tým, ktorých som ja svojim správaním zranil. Či som si to uvedomoval, alebo nie. Daj im silu, aby mi odpustili a mali pochopenie pre moje slabosti. Ty buď našim liekom a balzamom a uzdravuj naše ranené vzťahy.

3. Ježiš, ktorý pre nás tŕním korunovaný bol.

V bolesti a vo vyčerpaní sa chveješ. Na hlavu Ti vojaci dávajú tŕňovú korunu. Nerobia to šetrne. Povýšeneckosť, posmešné správanie jasne ukazuje, kto je v tejto chvíli víťaz. Máš sklonenú hlavu akoby si sa hanbil. Ale kto sa tu má hanbiť?

Hriechy sa opakujú. Aj dnes sa vie človek k človeku správať veľmi nespravodlivo a povýšenecky. Bytostne chýba jednoduchá úcta človeka k človeku.... Je to pýcha v nás, ktorá nás stavia nad toho druhého. Bože odpusť mi moju pýchu, slepotu, že nevidím hodnotu a krásu toho, kto stojí pri mne... Odpusť mi, že ignorujem toho, koho nemusím.... Nech je v našich vzťahoch viacej úcty, pokory a lásky.

4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

Na plecia ti dávajú kríž a Ty ho prijímaš.... Prirodzene by sa človek bránil, ale Ty to nerobíš. V duchu prechádzam s Tebou krížovou cestou. Každé zastavenie krížovej cesty viem naspamäť, ale predsa je toho veľa, čo neviem.

Neviem trpieť Ježiš... s láskou a trpezlivo ako Ty. Je pravda, že niektorému utrpeniu sa môžeme vyhnúť, inému predísť. Ale niekedy sa utiecť nedá, alebo je potrebná obeta, alebo seba zápor pre vyššie dobro. Chcem sa učiť od Teba Ježiš trpieť, odpúšťať, milovať. Premieňaj moje srdce aby v ňom aj napriek nelogickosti bola viera, aj napriek neistotám dôvera a vždy Tvoja láska.

5. Ježiš, ktorý pre nás ukrižovaný bol.

Som na Gogote pod krížom. Všetko sa mi to zdá až neskutočné. Na jednej strane víťazní vojaci, pyšní, mocní... nikto sa im neodváži oponovať. Na druhej strane Mária, ktorá ako jej Syn prijíma v pokore dianie, zlobu okolia... a zmätených apoštolov niet.... Daná chvíľa presvedčivo hovorí o fiasku - prehre Božieho Syna.

Bože úprimne Ťa prosím, aby som nikdy nezabudol, že každá bolesť má význam a prinesie plody víťazstva.... a že všetkému rozumieš viac ako ja... Nech viem za všetko ďakovať. Aj za kríž. Lebo práve kríž nesený spolu s Tebou mi dáva nový život a ma privádza bližšie k Tebe.