Aktuálne

Pôst s KBS

  • Vytlačiť

Kvetná nedeľa 9. apríla 2017

Najprv upri zrak na vlastnú úbohosť, potom pohliadni k Božiemu milosrdenstvu a zaoberaj sa viac jeho dokonalosťou než svojou nedokonalosťou. sv. Vincent de Paul

 

Sobota 8. apríla 2017

Deti Božie putujú po jeho cestách v detinskej dôvere. Svoju nádej skladajú v neho. Keď padnú, on ich opäť dvíha; a namiesto toho, aby sa zastavili a zlorečili kameňu, o ktorý sa potkli, dá im milosť v láske napredovať, keď sa pre svoj pád pokoria. sv. Vincent de Paul

 

Piatok 7. apríla 2017

Milosť miluje len z lásky k Bohu a nemá iný úmysel okrem toho, aby tým, ktorých má rada, pomohla k svätosti. Prirodzenosť však hľadá iba svoje uspokojenie. sv. Vincent de Paul

 

Štvrtok 6. apríla 2017

Čo sa stane bez nášho pričinenia, to ukazuje vôľu Božiu najlepšie. sv. Vincent de Paul

 

Streda 5. apríla 2017

Aby sme mohli pristúpiť k Bohu, musíme vyjsť sami zo seba.
 sv. Vincent de Paul

 

Utorok 4. apríla 2017

Božie diela sa dejú samočinne. Pravá múdrosť spočíva v tom, sledovať Božiu Prozreteľnosť krok za krokom. sv. Vincent de Paul

 

Pondelok 3. apríla 2017

Nevidíš, že Prozreteľnosť sa o teba stará tak, akoby sa zaoberala výlučne tebou? sv. Vincent de Paul

 

Nedeľa 2. apríla 2017

V spovedi sa uskutočňuje "zničenie prekážky smerom ku spoločenstvu". Hriechy robia človeka osamoteným, svetloplachým, uzavretým. "Temnota nevysloveného, nevyjadreného hriechu kontaminuje celú bytosť človeka. To sa môže stať aj uprostred veriaceho spoločenstva. Počas spovede preráža svetlo evanjelia do neprístupného srdca. To, čo nebolo vyjadrené, sa otvára a oznamuje. Keď sa hriešnik zrieka svojej pýchy a samospasiteľnosti, nachádza spoločenstvo." Evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer

 

Sobota 1. apríla 2017

Preveďme sami na sebe tento proces: každý nech poctivo skúma svoju biedu: slabosti svojej prirodzenosti, neporiadky svojich vášní, svoje sklony k zlému, svoju nevernosť a nevďak voči Bohu, svoje nesprávne správanie voči blížnemu. Nájde v sebe viac zla a dôvodov k upokoreniu sa, než u ostatných ľudí, a potom jasne prizná: som veľký hriešnik a jeden z ťažko znesiteľných ľudí. sv. Vincent de Paul

 

Piatok 31. marca 2017

Kto by sa chcel vyvyšovať nad druhých, skoro zakúsi, že ho náš Pán zahrnie takým smútkom, že sa mu bude celý svet oškliviť. sv. Vincent de Paul

 

Štvrtok 30. marca 2017

Keby som mal všetky čnosti – bez pokory, nemám nič okrem hriechu. sv. Vincent de Paul

 

Streda 29. marca 2017

Ak chceme diabla premôcť pýchou a namyslenosťou, tak ho nepremôžeme nikdy, lebo má viac namyslenosti a pýchy ako my; keď však budeme proti nemu postupovať s pokorou, premôžeme ho, lebo túto čnosť vôbec nemá. sv. Vincent de Paul

 

Utorok 28. marca 2017

O svojom úsudku pomlčme. Zvlášť, ak je v neprospech iných!  sv. Vincent de Paul

 

Pondelok 27. marca 2017

Pýcha je práve tým nebezpečná, že sa jej poddávame vždy len pod rúškom dobra. sv. Vincent de Paul

 

Nedeľa 26. marca 2017

Bolo nádherné byť katolíkom a chodiť ku spovedi. Každý týždeň som začínal odznova. Franca Capra

 

Sobota 25. marca 2017

Je to správne, keď chceme byť lepší a čnostnejší, ale chcieť, aby nás považovali za lepších, je pýcha. sv. Vincent de Paul

 

Piatok 24. marca 2017

Bolo by lepšie ocitnúť sa s okovami na rukách i nohách a byť hodení na žeravé uhlie, ako konať niečo len preto, aby sme sa páčili ľuďom. sv. Vincent de Paul

 

Štvrtok 23. marca 2017

Božia dobrota od nás vyžaduje, aby sme nikdy, ale nikdy nekonali dobro preto, aby sme sa tým robili dôležitými. sv. Vincent de Paul

 

Streda 22. marca 2017

Poslušnosť je dielom pokory. sv. Vincent de Paul

 

Utorok 21. marca 2017

Pokora je výborným prostriedkom na vybojovanie a zachovanie čistoty. sv. Vincent de Paul

 

Pondelok 20. marca 2017

Pokora je nepriateľom každej zvláštnosti. sv. Vincent de Paul

 

Nedeľa 19. marca 2017

Jung posielal katolíckych pacientov k spovedníkovi. "Choďte za svojím spovedníkom a tam sa vyspovedajte, aj keď – ako vravíte – tomu nerozumiete. Na tom nezáleží. Musíte to povedať pred Bohom, a ak to nespravíte, ste mimo Cirkvi, začnete sa podrobovať analýze a veci sa ešte viac skutočne skomplikujú. Preto bude pre vás vhodné, ak zostanete v lone Cirkvi". Carl Gustav Jung

 

Sobota 18. marca 2017

Usilujme sa o pokorné zmýšľanie. Vtedy si konanie nášho blížneho vysvetlíme vždy po dobrom a budeme znášať jeho malé nedokonalosti. sv. Vincent de Paul

 

Piatok 17. marca 2017

Nikdy som nenašiel vhodnejší prostriedok k uskutočňovaniu a k ochrane jednoty a lásky k Bohu a k blížnemu, než svätú pokoru. Je na prvom, druhom, treťom... a napokon aj na poslednom mieste. sv. Vincent de Paul

 

Štvrtok 16. marca 2017

Keď začneme túžiť po pokore, Boh v nás túto čnosť rozmnoží a uschopní nás praktizovať ju úkonmi pokory, ku ktorým nám poskytuje príležitosť. sv. Vincent de Paul

 

Streda 15. marca 2017

Z hriešnika sa stáva človek Bohu milý, akonáhle sa pokorí. Keď sa pokoríme, i keď sme boli zločincami, pokora nás zmení na spravodlivých. sv. Vincent de Paul

 

Utorok 14. marca 2017

Keď nie sme hlboko zakorenení v pokore a v nedôvere voči sebe samým, nikdy nebudeme schopní konať diela Božie. sv. Vincent de Paul

 

Pondelok 13. marca 2017

Pokora plodí lásku; pokora ochraňuje lásku. sv. Vincent de Paul

 

Nedeľa 12. marca 2017

Kedysi tu bol ktosi, kto snímal ťarchu svedomia. Dnes sa s touto záťažou musí svedomie namáhať samo, čím stráca silu nájsť si vnútornú rovnováhu. To sa nikdy nemalo stať - aby ľudí zbavili ušnej spovede! Johann Wolfgang Goethe

 

Sobota 11. marca 2017

Človek sa môže zdať plný lásky, ale nemá nijakú, ak nie je pokorný. sv. Vincent de Paul

 

Piatok 10. marca 2017

Boh nachádza svoju radosť a spokojnosť v tom, že vytvára spoločenstvo s pokornými a jednoduchými, dokiaľ sami zotrvávajú v poznaní svojej úbohosti. sv. Vincent de Paul

 

Štvrtok 9. marca 2017

Znaky pokory sú: milovať svoju vlastnú úbohosť, považovať sa za najmenších zo všetkých, utekať pred ľudskou chválou. sv. Vincent de Paul

 

Streda 8. marca 2017

Pokora spočíva v tom, že pred Bohom takmer zničíme a vyprázdnime svoje srdce, aby sme v ňom uvoľnili priestor Bohu! sv. Vincent de Paul

 

Utorok 7. marca 2017

 

Boh nehľadí na vonkajšiu nádheru, nenachádza radosť v kniežacích palácoch, ale v pokornej duši, ktorá pohŕda svetskou múdrosťou a dá sa ním poučiť. sv. Vincent de Paul

 

 

Pondelok 6. marca 2017

 

Keby sme boli anjeli a mali všetky ostatné čnosti, akonáhle stratíme pokoru, všetky čnosti sú zmarené.  sv. Vincent de Paul

 

 

Nedeľa 5. marca 2017

 

Postup psychoanalytika neprekonáva svojou účinnosťou úprimnú spoveď.  Carl Gustav Jung

 

 

Sobota 4. marca 2017

 

Pokora privádza do duše všetky ostatné čnosti.  sv. Vincent de Paul

 

 

Piatok 3. marca 2017

 

Ak je srdce prázdne, naplní ho Boh. Je to pokora, ktorá ho priťahuje, takže v ňom chce prebývať a konať.  sv. Vincent de Paul

 

 

Štvrtok 2. marca 2017

 

Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu často slovom i príkladom odporúča, je základom každej dokonalosti. Je svorníkom, prostredným kameňom klenby, ktorý drží celý duchovný život.  

 

Popolcová streda 1. marca

 

Boh ponecháva človeku jeho slabosti, aby ako pod popol skryl jeho čnosti, a tým spôsobí, že vo vedomí svojich slabostí je pokorný.