Aktuálne

Otec kardinál Miloslav Vlk odišiel do večnosti

Praha. 18. marca - Vo veku 84 rokov dnes zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup. Zomrel v Prahe po zápase s rakovinou. Kardinál Miloslav Vlk bol v rokoch 1991-2010 pražským arcibiskupom a českým prímasom. V rokoch 1991-1993 bol predsedom Konferencie biskupov Čiech a Slovenska, neskôr až do roku 2000 viedol Českú biskupskú konferenciu. V rokoch 1993 – 2001 bol predsedom Rady európskych biskupských konferencií. Kardinál Vlk sa intenzívne angažoval v hnutí Fokoláre ako moderátor medzinárodných stretnutí hnutia.

Myslime na neho, prosím, v modlitbách.

 

Telegram pápeža Františka k úmrtiu kardinála Vlka

Vatikán. S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, píše papež František v kondolenčním telegramu adresovaném do rukou kardinála Dominika Duky. Text citujeme v plném zněním:

Přijal jsem zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, emeritního pražského arcibiskupa, k němuž došlo po bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou v Pána. Obracím se k Bohu s vroucí modlitbou, aby tomuto horlivému a velkodušnému pastýři dopřál věčný odpočinek a duchovně se sjednocuji s věřícími diecézní komunity, v níž starostlivě vykonával biskupskou službu.

S obdivem vzpomínám na jeho houževnatou věrnost Kristu, navzdory strádání a pronásledování namířenému proti církvi, stejně jako na jeho plodnou a mnohostrannou apoštolskou činnost prodchnutou přáním dosvědčovat přede všemi radost z evangelia, s níž podporoval autentickou obnovu církve vždy věrnou inspiracím Ducha svatého. Spolu s projevy upřímné soustrasti příbuzným zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím této drahé arcidiecéze, ze srdce uděluji útěšné apoštolské požehnání, jako znamení víry a křesťanské naděje ve Vzkříšeného Pána.

 

Franciscus PP.

 

 

Vo veku 84 rokov zomrel kardinál Miloslav Vlk. Oznámil to pražský arcibiskup Dominik Duka.

 

Kardinál Vlk trpel rakovinou pľúc s metastázami do kostí.  Miloslav Vlk sa narodil v juhočeskej dedine Líšnice. Jeho život prešiel viacerými zvratmi. V roku 1968 bol vysvätený za kňaza. Po desiatich rokoch mu však komunistický režim odobral štátny súhlas na výkon kňažstva. Miloslav Vlk následne slúžil tajné sväté omše v malých skupinkách veriacich. Hoci bol historikom, archivárom a teológom, z politických dôvodov bol nútený živiť sa ako umývač okien. Na začiatku 90. rokov minulého storočia bol vymenovaný za biskupa v Českých Budějoviciach, na jar po rezignácii pražského kardinála Františka Tomáška, sa stal hlavou českých katolíkov. V októbri 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála. Do úradu pražského arcibiskupa nastúpil 1. júna 1991, jeho rezignáciu prijal pápež Benedikt XVI. v októbri 2010 a za jeho nástupcu vymenoval Dominika Duku.

 

 

Kardinál Miloslav Vlk odešel na věčnost

 

Praha. Ve věku 84 dnes odešel na věčnost kardinál Miloslav Vlk (17. 5. 1932 – 18. 3. 2017). „Bože, přijmi duši svého pokorného služebníka, kardinála Miloslava Vlka, který dnes po těžké nemoci dobojoval svůj celoživotní zápas za lidskou svobodu a toleranci. Mílo, budeš mi lidsky i duchovně chybět“ – napsal na svém facebookovém profilu jeho nástupce v čele pražské arcidiecéze, kardinál Dominik Duka. Zprávu potvrdily také internetové stránky www.kardinal.cz, které vybízejí všechny lidi dobré vůle ke krátké modlitbě. „Svým příkladem nám dokázal, že celoživotní neústupný boj za ideály není zbytečný,“ píší editoři stránek, na nich kardinál Vlk publikoval své úvahy.

Připomeňme, že na nemocného kardinála Vlka do poslední chvíle pamatoval také Svatý otec. Když po generální audienci 15. března osobně zdravil skupinku pražských ministrantů, vzkazoval po nich, své pozdravy a povzbuzoval jej, aby „bojoval jako vlk až do konce“. Na konci ledna papež František kardinálu Vlkovi také osobně zatelefonoval.

 

 

Osobný odkaz otca kardinála Vlka zo dňa 18. 2. 2017

 

Přinášíme osobní vzkaz pana kardinála Vlka, který nadiktoval v nemocnici dnešního dne.

 

Drazí bratři a drahé sestry,

 

vážení přátelé,

 

v těchto dnech se moje zdravotní situace vlivem chemoterapie velice zhoršila. Začalo krvácení z dvanácterníku do prostoru břišního. Děkuji vám všem a každému osobně, všem věřícím Arcidiecéze pražské, za vlnu modliteb, přímluv i solidarity, která přivolává blízkost Boha v této situaci.

 

Zvláštním způsobem jsem vděčen svému spolubratru kardinálu Dukovi za jeho návštěvu a bratrské povzbuzení ve chvíli utrpení.

 

Díky neobyčejné péči lékařů a lékařské vědě, díky všem vašim modlitbám se podařilo zvrátit situaci. V současné době je mi lépe, bolesti nepociťuji, přesto lékaři vidí moji situaci jako velmi vážnou a vyzývají k trpělivosti.

 

kardinál Miloslav Vlk

 

Vyjadrenia otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského je tu.