Aktuálne

Zasvätenie Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie urobil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis na záver slávnostnej svätej omše pred bazilikou v Rajeckej Lesnej. Zúčastnilo sa ho množstvo veriacich z celej diecézy, množstvo kňazov, zasvätených osôb. Pán dekan nás pripravoval celý týždeň na tento krásny deň Novenou k Panne Márii. Na prvý piatok nám povedal o histórii zasvätenia. Spomenul žiadosť Panny Márie, zjavenie Pána Ježiša s. Lucii z roku 1940, kde bol smutný z toho, že 23 rokov po zjaveniach ešte nebolo zasvätenie sveta a Ruska urobené tak, ako ho chcela Matka Božia v roku 1917. Spomenul zasvätenie, ktoré urobil v roku 1942 pápež Pius XII. Bolo zopakované v roku 1952. Hovoril o zasvätení, ktoré urobil svätý pápež Ján Pavol Veľký v roku 1984. Práve vtedy bol v Moskve slovenský biskup Pavol Hnilica, ktorý najskôr v chráme sv. Michala a potom v chráme Nanebovzatej Panny Márie držiac v rukách ruskú pravdu, v ktorej mal vatikánsky denník s modlitbou zasvätenia, sa spájal práve v tých chvíľach so Svätým Otcom Jánom Pavlom, ktorý sa modlitbu zasvätenia modlil v Ríme! Ako sa vyjadrila s. Lucia, Panna Mária potvrdila, že toto zasvätenie bolo urobené tak ako chcela vo Fatime 1917 a nebo ho prijalo. Päť rokov nato sa boľševický  Sovietsky zväz rozpadol... Toto všetko dnes povedal aj otec biskup, ktorý vysvetlil aj názov Cova da Iria - údolie pokoja. Uprostred vojny Mária prichádza s pokojom. Práve 13. mája 1917 bol vysvätený za biskupa Eugenio Pacelli - neskorší Piux XII., ktorý 8. 12. 1942 zasvätil svet a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Jeho priezvisko tiež hovorí o pokoji. Vojna v Európe skončila 8. mája 1945. Vtedy nemecká diecéza oslavuje sviatok Michala Archanjela, ktorý sa postavil proti Satanovi. Biskup Hnilica vstúpil do chrámu sv. Michala, kde sa  prvý raz pomodlil modlitbu zasätenia Ruska Márii. Je to veľa zaujímavých súvislostí, však? Boh je ten najlepší manager!