Aktuálne

Fatimská slávnosť v decembri 2017

Decembrová Fatimská slávnosť pritiahla do Višňové množstvo pútnikov. Adventný obdobie si mohli vo višňovskom chráme všimnúť aj všetci pútnici. Opäť máme zaujímavé schody, po ktorých z neba schádza do Betlehema malý Ježiš. Každý deň Adventu zíde o jeden schodík. Máme krásny baner sv. Jozefa a jeho pokladov - Ježiša a Márie, lebo na Rorátoch si v tomto roku hovoríme práve o sv. Jozefovi. 

                 

V decembri bola posledná Fatimská slávnosť v tomto roku – mimoriadnom, jubilejnom, bohatom na milosti. Pán dekan hovoril o situácii, ktorá nastala po zjaveniach. Venoval sa téme: Kam kráčaš Európa? Pripomenul slová svätého Jána Pavla Veľkého z roku 1982, že dnes je odkaz Fatimy ešte aktuálnejší, ako v roku 1917. Rovnako zdôraznil slová Benedikta XVI. z roku 2010, že mýlil by sa ten, kto si myslí, že Fatima skončila. Jej misia pokračuje. Spomenul ako sa Európa postupne odkláňa od Pána Boha. Spomínal štáty, ktoré v parlamentoch stále viac presadzujú zákony idúce proti Pánu Bohu a Desatoru. Vo Francúzsku právo hovorí, že poplatky za potrat v celosti berie na seba štát. Násťročné dievčatá dostávajú zadarmo antikoncepčné prostriedky. V Európe XXI. storočia kraľuje civilizácia smrti. Štrasburg ešte v roku 2004 zadefinoval, že „nenarodené dieťa nie je uznávané za osobu“. A kedyže bola daná Hypokratova prísaha. Tá dnes už v modernom pomýlenom svete neplatí. Holandsko ako prvé v Európe v roku 2001 zlegalizovalo sobáše rovnakého pohlavia. Potom prišlo Belgicko, katolícke Španielsko, Nórsko, Švédsko, Portugalsko, Island, Francúzsko. Pápež Benedikt XVI. nazval takéto manželstvá „najväčším podvodom a najväčším nebezpečenstvom súčasného sveta“. Problém eutanázie, starého človeka, manželskej nevery, detí, nečistého života, voľných zväzkov – to všetko Európa rieši „ako by Boha nebolo“. A kde je Slovensko?

Všade sa počítajú peniaze, ekonomika, biznis. Ale Európa musí mať dušu! V Európe sa vedie veľká duchovná bitka. Satan chce ovládať Európu. Avšak rozpoznávacím znakom Európy bol vždy kríž. Aj keď dnes mnohí po ňom šliapu...

Matka z Fatimy nás stále povzbudzuje, aby sme robili pokánie za naše hriechy a hriechy iných. Kto prijíma odkaz Fatimy, musí počítať s útokom diabla. Mária však stále pripomína: modlite sa ruženec. Modlime sa ho všade: doma, v práci, v aute, cestou do práce. Lucia nám hovorí: „Neexistuje taká vec, ani osobná, ani medzinárodná, ktorá by sa nedala riešiť cez ruženec.“

Majme dôveru v Boha. Dôveru mala Mária, mal ju svätý Jozef. Majme ju aj my. Žime čestne pred Pánom Bohom.