Aktuálne

Fatimská slávnosť vo februári 2018

Aj vo februári prišlo do Višňového množstvo pútnikov. Ako pán dekan avizoval, vo februári začal novú sériu homílií na tému: svätá Hyacinta (zomrela práve vo februári: 20. 2. 1920). Veľmi zaujímavo hovoril o jej rodinnom zázemí, o rodinnom prostredí. Základom pre dobrú rodinu je dobrý otec, dobrá mama. Tento poklad mala Hyacinta v otcovi Manuelovi Pedrovi a mame Olimpii de Jesus Santos. Manuel si zobral Olimpiu ako vdovu s dvomi deťmi. Spolu mali ďalších sedem detí, dve Terezky zomreli. Boh si volí za dôverníkov svojej Matky tri deti narodené v početných rodinách ako posledné. Manželstvo je jedna z ciest, ktorá vedie k svätosti. Rodičia učili svoje deti čnostnému životu, pravdivosti, viedli ich k Božím hodnotám. Učili ich modliť sa, neprikazovali - dávali príklad.

 

Je to predovšetkým matka Olimpia, ktorá za otcovej podpory vštepuje deťom ľudské čnosti a odovzdáva im poklad viery. Matka je tá nádherná bytosť, ktorá, ako to ktosi povedal, nosí svoje dieťa deväť mesiacov vo svojom lone, dva roky v náručí a celý život vo svojom srdci. Olimpia nechce pustiť deti medzi zlých kamarátov, ktoré škaredo rozprávajú. Mama, ako to ty riešiš? Vieš to riešiť tak, ako Boh žiada? Olimpia je skúšaná utrpením. Od apríla 1919 do júla 1921 jej zomrú štyri deti. Posledné roky života strávila s ružencom v ruke, napoly ochrnutá na vozíku. Po živote plnom veľkodušného sebaobetovania Bohu v deťoch a manželovi, odišla k Pánovi 3. apríla 1956.

Manuel bol muž hlbokej viery, ktorý nesmierne miloval Olimpiu i svoje deti. Obetoval sa pre nich. Od prvého okamihu verí svojim deťom, že sa im zjavuje vznešená Pani. Svoju hlbokú vieru prejavuje aj v zložitej situácii 13. augusta 1917, keď deti zatvoria. Otec je prísny a náročný vychovávateľ. Odchádza za svojou manželkou a deťmi 3. februára 1957.    

Pán dekan spomínal príbeh zo súdnej siene – matka a syn. Vzor modlitby, ktorý vidí a nevidí dieťa u otca. Vyprosenie zázraku modliacou sa matkou skrze Pompejskú novénu pre trojročnú Mišku, keď lekári skonštatovali kritický stav, ktorému zrejme niet pomoci.... Otec, matka, daj si predsavzatie na celý pôst, čo vyprosíš pre svoje dieťa....