Aktuálne

Fatimská slávnosť v marci 2018

  • Vytlačiť

Aj v marci napriek tomu, že ešte bolo pomerne chladno, prišlo na Fatimskú slávnosť veľa pútnikov. Pokračujeme v pohľade na svätú Hyacintu. Pán dekan dnes ponúkol zaujímavé myšlienky na tému: Hyacinta sa obetovala za hriešnikov, ako je to s mojím hriechom?

Hyacinta raz vyznala Lucii: Trpieť z lásky k Pánu Ježišovi ako zadosťučinenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za navrátenie hriešnikov i za Sv. Otca.“

Ján Pavol Veľký to vyjadril vo svojom poďakovaní veľmi jasne: Malá Hyacinta veľmi citlivo prežívala bolesť Matky Božej, hrdinsky obetovala seba samu ako obetu za navrátenie hriešnikov. Raz prišla Mária do ich domu, aby navštívila Františka aj Hyacintu a poslnila ich v chorobe, vtedy – spomína Hyacinta: Matka Božia nás prišla navštíviť a povedala, že už čoskoro sa vráti a vezme Františka do neba. Mňa sa spýtala, či chcem ešte viac hriešnikov navrátiť . odpovedala som: Áno!“ A keď sa blížila chvíľa odchodu Františka do neba, povedala som mu: „Pozdrav odo mňa srdečne nášho Pána i Našu Paniu a povedz im, že budem trpieť toľko, koľko treba, aby som zachránila hriešnikov.“  

 

Hoci mala len šesť rokov v čase návštevy Anjela, podujala sa na veľké sebazápory na záchranu hriešnikov: pri pasení ovečiek, aj keď boli veľké horúčavy odmietala vodu a tým trpela; stravu, ktorú dostala, dávala iným; zriekala sa sladkého ovocia, jedla kyslé a horké zeliny. Bola prepásaná povrazom, ktorý nikto nevidel. Zriekala sa tanca, ktorý tak milovala a spôsoboval jej radosť.... Hodiny sa modlila a na nič sa po zjaveniach nesťažovala, ani na boliace kolená, či zranené plecia. Každý večer pozývala rodičov i susedov k modlitbe ruženca. Matka Božia jej povedala, že nebude dlho na zemi, ale pokiaľ žije, má trpieť a obetovať svoje utrpenia za obrátenie hriešnikov

Ako ja bojujem so svojím hriechom. Viem si radikálne rozkázať, aby som neurážal/a dobrého Pána Boha??? Bojujem s ťažkým hriechom? Uvedomujem si, že ním mučím Ježiša?