Aktuálne

Sviečková manifestácia - chronológia udalostí

November 1987

• začiatok 31-bodovej podpisovej akcie za náboženskú slobodu v ČSSR

December 1987

• list M. Šťastného, podpredsedu Svetového kongresu Slovákov, slovenským zahraničným organizáciám, ktoré žiadal o podporu myšlienky protestných manifestácií pred československými veľvyslanectvami

 

Január 1988

• 31-bodovú podpisovú akciu podporil kardinál František Tomášek

• československá rozviedka zachytila listy M. Šťastného o organizovaní manifestácií v zahraničí

Február 1988

• J. Čarnogurský dostal správu od M. Šťastného, ktorá pozývala „domov“ zapojiť sa do manifestácií, ktoré mali upozorniť na prenasledovanie na Slovensku

• 95 000 podpisov zo Slovenska pod 31-bodovú podpisovú akciu

 

Marec 1988

• príprava manifestácie, informovanie aktivistov podzemnej cirkvi

10. marec 1988

• F. Mikloško posiela oznámenie

o manifestácii národnému výboru (ObNV). Manifestácia za náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv sa mala uskutočniť 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí od 18.00 hod. do 18.30 hod. Účastníci mali svoj súhlas s požiadavkami vyjadriť zapálenými sviečkami

11. marec 1988

• podpredsedníčka (ObNV) predvolaná ku Gejzovi Šlapkovi, vedúcemu tajomníkovi MV KSS, aby referovala o oznámení o manifestácii

14.—17. marec 1988

• podpredsedníčka ObNV pozýva F. Mikloška na pohovor

• podpredsedníčku ObNV navštívili príslušníci ŠtB

• denné referovanie podpredsedníčky ObNV G. Šlapkovi o uskutočnených úkonoch

• aktivizovanie príslušníkov ŠtB

14. marec 1988

• žiadosť náčelníka krajskej správy ministrovi vnútra ČSSR o vyhlásenie mimoriadnej bezpečnostnej akcie (MBA)

15. marec 1988

• udelenie súhlasu ministra vnútra ČSSR k vyhláseniu MBA

• vytvorenie operačného štábu v Bratislave

• zasadanie Predsedníctva ÚV KSS, rokovanie k manifestácii

17. marec 1988

• zákaz manifestácie od ObNV poslaný F. Mikloškovi

• gen. A. Lorenc vydal pokyn zamedziť účasť známych aktivistov podzemnej cirkvi a Charty 77 na manifestácii

18. 3. 1988

• zasadanie politickej komisie

21. marec 1988

• F. Mikloško sa odvolal proti zákazu manifestácie

20.—25. marec 1988

• propagandistické články proti manifestácii vo všetkých dôležitých denníkoch na Slovensku

• upozorňovanie vysokoškolákov

na protisocialistický charakter pripravovanej manifestácie

• zastrašovanie a tlak na veriacich na pracoviskách

• opatrenia v nemocniciach

• po Slovensku boli rozvesené plagáty pozývajúce na manifestáciu

22. marec 1988

• prokurátorská výstraha F. Mikloškovi, aby upustil od organizovania manifestácie

24. marec 1988

• väčšina študentov vysokých škôl

musela odcestovať domov

• na 24. a 25. 3. bola vyhlásená celoslovenská dopravná bezpečnostná akcia s cieľom tlmiť príjazdy občanov do Bratislavy

• operačný štáb SSR vydal pokyn, aby sa organizátorom zamedzil prístup do Bratislavy

• druhý zákaz manifestácie odborom vnútorných vecí NVB

• výsluch J. Čarnogurského

 

25. marec 1988

• ráno začali v celej ČSSR zadržiavať najznámejších aktivistov podzemnej cirkvi a Charty 77

• 17.16 hod. uzatvorené námestie a presmerovaná mestská hromadná doprava

• 17.30 hod. príchod politickej komisie do hotela Carlton

• 17.55 rozhodnutie prisunúť poriadkové jednotky a policajnú techniku. Manifestáciu zabezpečovalo vyše 1 000 policajtov

• 18.00 hod. začiatok manifestácie. Zúčastnilo sa na nej 8 000 až 10 000 občanov

• 18.00—18.25 hod. rozháňanie manifestácie políciou

• 18.26 hod. na rozohnanie manifestujúcich boli použité dve vodné delá

• 18.00—2.20 vypočúvanie 141 zadržaných

• hodnotiaca porada polície

• hodnotiaca porada Štátnej bezpečnosti

• 20.00 hod. v správach BBC informácia o manifestácii

• 20.30 hod. hodnotenie manifestácie aktivistami podzemnej cirkvi

• 21.00 Hlas Ameriky priniesol obsiahlu reportáž o manifestácii

26. marec 1988

• v cele predbežného zadržania zostalo niekoľko účastníkov

• väčšina československých denníkov priniesla jednotnú správu o protištátnej manifestácii

• západný rozhlas a tlač priniesli prvé informácie a komentáre k manifestácii

Marec 1988

• protest západných diplomatov proti policajnému zásahu

• reakcie zahraničnej tlače

 

Máj 1988

• celkovo sa pod 31-bodovú podpisovú akciu podpísalo vyše 500 000 obča¬nov ČSSR

Október 1988

• súdne pojednávania s niektorými účastníkmi manifestácie

Marec 1989

• odsúdenie Jiřího Fajmona za účasť na manifestácii

 

Spracoval Ján Šimulčík

Autor knihy Čas svitania. Sviečková manifestácia – 25. marec 1988

 

 

Materiál pre TK KBS poskytla Katarína Hulmanová, koordinátorka Fóra kresťanských inštitúcií.