Aktuálne

Biblická olympiáda 2018

Dňa 22. marca 2018 sa v Rajci uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktorej hlavnou témou bola Poslušnosť Božiemu hlasu. Zúčastnili sa ho aj dievčatá z našej farnosti, ôsmačky zo ZŠ Višňové. Trojčlenné družstvo v zastúpení Terézie Mihovej, Laury Dorociakovej a Sáry Hejbalovej sa svedomito pripravovalo študovaním knihy Genezis a Markovho evanjelia. Ich snaha a úsilie boli odmenené v podobe krásneho 2. miesta.

Dievčatá sa vyjadrili: „hlavná vďaka patrí Pánu Bohu, za to ako nám pomohol, aby sme to zvládli“, tak patrí vďaka aj im samým, za to že sú pre nás svedectvom, že aj v dnešnej dobe sú stále mladí ľudia, ktorým záleží na svojom duchovnom živote a pravých hodnotách.

Rovnako chcem poďakovať aj pani katechétke Martine Lúčaníkovej za to, že ich pripravovala.

Chcem poďakovať aj Jankovi Danišovi, katechétovi z Turia, za všetku prácu, ktorú venuje a venoval svojim žiakom v Turí. Od roku 2008 do roku 2018 sa zúčastnili na 10. olympiádach. V minulosti aj oni dosiahli krásne umiestnenia: šk. rok 2016/ 2017 – 2. miesto; 2013/2014 – 3. miesto; 2012/2013 – 2. miesto; 2011/2012 – 4. miesto; 2008 – 4. miesto.

 

 

Diplomy žiakov z Turia:

 

 2. miesto

 

 

 3. miesto

 

 

 

2. miesto

 

 

 

 4. miesto

 

 

 

 

 4. miesto