Aktuálne

Fatimská slávnosť v apríli

Aj v apríli prišlo do Višňového veľa pútnikov. Zišli sme sa okolo Božej Matky, aby sme ju prosili o milosti, ktoré nám môže vyprosiť u svojho Syna. Pokračujeme v pohľade na sväté deti z Fatimy a učíme sa od nich ako žiť zodpovedne pred tvárou Pána. Sprevádza nás svätá Hyacinta. V piatok pán dekan hovoril na tému Anjel Pokoja, Anjel Portugalska, môj anjel.

Najskôr faktorgraficky zhodnotil situáciu z roku 1915: vtedy sa udiala prvá mimoriadna udalosť. Zažila ju Lucia so svojimi kamarátkami. Vtedy videli anjela, keď sa Lucii, Terézii a dvom Máriám zjavil tri razy. Lucia o tom mlčala, no jej kamarátky to rozniesli po dedine. Luciine spoločníčky sa neosvedčili. Lucia sa vtedy radšej vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel ako pekný mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Boh má s nimi veľké plány. Naučil ich modlitbu: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dôverujem ti, milujem ťa. Odpusť tým, ktorí v teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba, nemilujú ťa.“

Deti sa mali túto modlitbu modlievať ako zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti. Anjel sa im zjavil v lete druhý raz, kde ich znova povzbudzoval k modlitbám a obetám a pripomenul im, že Boh má s nimi veľký plán. Pri treťom zjavení na jeseň ich posilnil Eucharistiou. Deti veľmi svedomite prijali výzvy Anjela Portugalska.

Pán dekan potom vysvetľoval akú veľkú úctu mali v Portugalsku voči Eucharistii, Márii a anjelom. Spomínal prvých kráľov Portugalska, spomenul aj moreplavca: Vasco de Gama pomenoval svoje dve lode Svätý Gabriel a Svätý Rafael.

Čo znamenajú anjeli v mojom živote, aké miesto má v mojom živote môj anjel strážny? Dajme pozor na mnohé praktiky diabla aj pri výrobe tzv. anjelov, ktorých predávajú....      

Nauč sa aj ty túto modlitbu a modli sa ju:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dôverujem ti, milujem ťa. Odpusť tým, ktorí v teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba, nemilujú ťa.“