Aktuálne

Štvrtá púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému. Púť rodičov kňazov

Práve v roku 2018 bol opäť 22. apríl v nedeľu – presne tak, ako v roku 1990. 22. apríl 1990 – to je ten historický dátum, kedy prišiel prvý raz na Slovensko svätý Ján Pavol Veľký. Jeho cesta bola obrovským povzbudením pre veriacich ľudí v Československu. V nedeľu 22. apríla 1990 si kľakol po vystúpení z lietadla a - napriek tomu, že to nebolo v diplomatickom protokole - pobozkal slovenskú zem! „Drahí bratia a sestry! S radosťou prichádzam medzi vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo viere v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Som rád, že môžem splniť vaše túžby, vaše želania, aby som navštívil vašu vlasť. V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť, nebolo to možné. Nemožné sa stalo možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľkonočné ráno s radostným aleluja.“ – povedal dnes už svätý pápež.

 

Od týchto slov sa odrazil pán súdny vikár Jozef Bagin, ktorý privítal vo Višňovom rodičov kňazov nielen Žilinskej diecézy. Už pred svätou omšou sme sa spoločne pomodlili za našich kňazov Cestu svetla - Via lucis. V kázni nám uviedol dôležitú myšlienku o tom, ako sa Dobrý Pastier stará o svoje ovečky. Svet sa stará o človeka, aby si mal čo obliecť, jesť, nakúpiť, užiť si dovolenku. Svet sa stará o telo. Ale kto z ľudí sa stará o dušu? Ako sa rodičia starajú o svedomie svojich detí? Vyzdvihol dar kňazstva pre naše rodiny. Boh sa stará, aby sme mali kňazov, lebo aj pápež potrebuje kňaza, aby dostal rozhrešenie. Otázkou je ako sa stará človek o prebývanie Boha vo svojom srdci. Boh sa stará. Dobrý Pastier hľadá každú ovečku. Napriek krížovej ceste, ktorou ide Boží ľud, ale aj kňazi, Božie svetlo stále ukazuje cestu životom.

Pán vikár poďakoval rodičom i súrodencom kňazov, ktorí putovali do Višňového. Vysvetlil často nepochopené tvrdenie, že Cirkev vzala syna - kňaza rodičom. Koľké milosti plynú skrze syna – kňaza rodičom i celej rodine. Po svätej omši nasledovala Talianska adorácia, kde sme si vypočuli v slovenčine slová svätého Jána Pavla z Vajnor. Svätý Otec nám povedal pred odchodom nie Zbohom, ale Dovidenia. Aby sme ani my nedávali Ježišovi Zbohom, ale aby sme mu povedali Dovidenia. Po adorácii bola možnosť uctiť si relikvie krvi svätého pápeža. Svätou omšou i adoráciou nás sprevádzal krásny spev mladých z farnosti Višňové. Následne pán vikár pozval rodičov kňazov i súrodencov k slávnostnému obedu, kde sa opäť povzbudili a vzájomne poinformovali. Každý povedal niečo o svoje rodine. Všetci sme prežili krásny deň v prítomnosti veľkého pápeža. Rodičia kňazov boli znovu vďační, že sa mohli takto stretnúť.

 

 

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA VO VIŠŇOVOM pohľadom matky kňaza, pani Evy Kňazeovej: 

Dnes 22. apríla 2018 v nedeľu Dobrého Pastiera, sme s manželom boli prítomní na púti rodičov kňazov v obci Višňové.

Pred svätou omšou sme sa modlili Cestu svetla za kňazov, aj našich synov. Potom nasledovala svätá omša, ktorá bola obetovaná za kňazov, aj za nové kňazské povolania.

"Čo je pre našu zem slnko, to je pre našu dušu Eucharistia." Ďakujeme za Božie slovo!

Počas adorácie, ktorá bola po svätej omši, sme sa ocitli so Sv. Otcom Jánom Pavlom Veľkým pri jeho návštevách Slovenska. Pri premietaní obrázkov, som mala pocit akoby to nebolo včera, ale dnes. Potom sme si uctili aj relikvie svätého Jána Pavla.

Zmŕtvychvstalý Ježiš bol s nami. Svätý Ján Pavol, oroduj za nás, Svätý páter Pio, oroduj za nás. Svätý Karol Boromejský, oroduj za nás.

Panna Mária, ktorá nazývaš kňazov svojimi synmi, zostaň s nimi na ich krížovej ceste. Zverujem Ti ich ako najdrahší poklad tejto zeme.

Pán dekan Jozef Bagin z Višňového, Pán Boh zaplať za tento Boží deň.

Za všetko z celého srdca ďakujem aj pani Gašicovej, matke kňaza Ondreja.

Eva Kňazeová, matka syna kňaza Ivana Kňaze.