Aktuálne

2. apríl: 21,37 hod. Ján Pavol II. Veľký

Klikni sem a pozri video. Sväté omše, modlitby,

výstavy, knihy, kultúrne stretnutia – veriaci na celom svete si mnohými spôsobmi uctievajú pamiatku pápeža Jána Pavla II., ktorého 5. výročie smrti si práve dnes pripomíname. Pre Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti poskytol svedectvo generálny vikár pápeža pre mestský štát Vatikán kardinál Angelo Comastri: „Veľmi často sa ráno zastavím v krátkej modlitbe pred hrobom Jána Pavla II. Pozorujem tváre a vidím dojatie. Spočiatku tam bolo možno trochu zvedavosti, dnes je to predovšetkým oddanosť a túžba vdýchnuť niečo z atmosféry, ktorá vychádza z hrobu, zo svedectva Jána Pavla II. Aj ja sa pýtam prečo: zaiste preto, že tento pápež bol vzorom života prežitého pre dobro. Dnes v spoločnosti, žiaľ, prevažujú prázdne vzory, bezvýznamné, ktoré sa ako ohňostroj objavia na chvíľu na televíznej obrazovke a potom zmiznú. Ján Pavol II. bol mužom, ktorý vedel, prečo a pre koho žije. Bolo možné vidieť, že bol človekom, ktorý sa úplne odovzdal ideálu, s ktorým spojil svoj život, a týmto jeho ideálom bol Ježiš! Vidieť človeka tak odhodlaného žiť svoj ideál dnes nepochybne dojíma, pretože je zriedkavosťou nájsť takú osobu! Verím, že ľudia, predovšetkým mladí, prichádzajú k nemu, aby tu hľadali pochopenie tajomstva tohto života a istým spôsobom ho napodobnili.“