Aktuálne

Svätá omša jubilantov Žilinskej diecézy

V sobotu 8. mája putovali k Panne Márii do Višňového kňazi - jubilanti z celej Žilinskej diecézy.

Pozval ich otec biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý bol hlavným celebrantom pri ďakovnej sv. omši.  V Roku kňazov sa stretli pri Božom oltári tí, ktorí slávia životné jubileum, alebo jubileum kňazskej vysviacky. Najstarší jubilant mal 90 rokov a v kňazskej službe pôsobí 62 rokov. Prišiel s paličkou – ale prišiel. A bol šťastný.

Po privítaní domácim kňazom Jozefom Baginom, otec biskup vyjadril potešenie, že sa stretávame pri takejto zaujímavej príležitosti. Vo svojej homílii sa často vrátil k Jánovi M. Vianneymu, aby pripomenul kňazom tohto horlivého služobníka oltára. Diecézny biskup pred niekoľkými dňami putoval so svojimi kňazmi do Arsu, aby tam spolu s nimi ďakoval za dar kňazstva a vyprosoval Božie požehnanie pre klérus žilinskej diecézy. Vo svojej spomienke na Ars  povzbudzoval kňazov, aby si neustále brali príklad z horlivosti Jána M. Vianneyho. Tiež pripomenul, aby sme v modlitbách pamätali na tých, ktorí v kňazstve sklamali. Otec biskup ponúkol svojím kňazom tri piliere kňazstva: modlitba, Eucharistia, mariánska úcta.

Aspoň niekoľko jeho myšlienok: Je potrebné, aby sa kňaz pravidelne modlil. Môže mať mnoho aktivít, ale ak sa nebude modliť , ak nebude duchovným človekom, bude to všetko jedna veľká bublina. Duchovný boj vedie k dôvere.

Eucharistia je darom nám všetkým. Eucharistia nás učí pastoračnej láske. Eucharistia sa nám ponúka ako zdroj radosti. Treba si nájsť čas na adoráciu a tam čerpať posilu do kňazského života. Otec biskup pripomenul, že Eucharistia bola zverená slabým ľuďom. Žijú z nej kňazi aj Boží ľud.

Tretí pilier vzal biskup opäť zo života Jána M. Vianneyho. Povzbudil svojich kňazov, aby žili vo viere, pokore a poslušnosti, ako to robila Panna Mária.

Pán Ježiš povedal sv. Faustýne: Ja sám čakám na teba v spovednici. Radi spovedajme! Ľudia nech vedia, že majú možnosť sa vyspovedať. „Kristus krstí, slávi Eucharistiu, odpúšťa mi hriechy.“ Kňaz je nástrojom, tým, kto koná je Pán.

Majster Eckhart dáva osvedčenú radu: „Kto chce začať dobrý život, nech robí tak ako ten, kto chce narysovať kružnicu. Najprv musí upevniť kružidlo. Tak i človek nech zostáva najprv srdcom u Boha a tak sa upevňuje v dobrom.“ Mnohí ľudia tento stred života už stratili. Preto sa ich život nepodobá pokojnej línii kružnice, ale trhanej a kľukatej čmáranici.

Krásne svedectvo podal o evanjelickom teológovi Karolovi Barthovi jeho katolícky priateľ, lekár dr. Briellmann: „Jeho študovňa bola plná kníh, od dlážky až po povalu. Len nad písacím stolom visel obraz, ktorý Karola sprevádzal celý život: Ukrižovanie z Isenheimského oltára: Na ňom Ján Krstiteľ pôsobil zvláštnym dojmom - ukazoval prstom na Krista: Zdalo sa mi, akoby Karl Barth po celý život robil to isté..."

Diecézny biskup ukončil svoju homíliu: Boli ste z ľudu vybraní a k tomu ľudu ste poslaní. Aj vy, bratia kňazi, ukazujte svojím kňazským životom na Krista.

Na záver sv. omše profesorka Pagáčová vyjadrila básňou poďakovanie všetkým - otcovi biskupovi i kňazom za kňazský život. Nasledoval spoločný obed. Po ňom otec biskup odovzdal malý darček každému jubilantovi. Každý kňaz dostal aj novú kňazskú štólu.