Aktuálne

Benedikt XVI. poslucháčom BBC

Vianočné posolstvo pápeža Benedikta XVI. poslucháčom BBC

Prepis Vianočného posolstva Svätého Otca Benedikta XVI., predneseného 24. decembra poslucháčom BBC na 4. okruhu v programe „Myšlienka na tento deň“, ktorý sa teší veľkému záujmu:

S veľkým potešením si spomínam na moju štvordňovú návštevu v Zjednotenom kráľovstve v uplynulom septembri a teším sa z tejto možnosti opätovne vás pozdraviť, poprípade pozdraviť aj poslucháčov inde práve v čase, keď sa pripravujeme na slávenie narodenia Krista. Naše myšlienky sa vracajú spätne k historickej chvíli, v ktorej Bohom vyvolený národ, Izraeliti žili vo veľmi intenzívnom očakávaní. Čakali na Mesiáša, ktorého im Boh sľúbil poslať a vykresľovali ho ako veľkého vodcu, ktorý ich vykúpi spod cudzej nadvlády a nastolí im slobodu.

Boh je vždy verný svojím prísľubom, ale často nás prekvapí spôsobom ako ich napĺňa. Dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme prinieslo skutočne oslobodenie, no nie iba pre ľudí vtedajšej doby a krajiny – malo sa stať Spasiteľom pre všetkých ľudí sveta a dejín. Nebolo to politické oslobodenie získané vojenskými prostriedkami, ktoré Spasiteľ priniesol, ale Kristus zničil smrť navždy a obnovil život prostredníctvom hanebnej smrti na kríži. Hoci sa narodil v chudobe a na nepozorovanom mieste, ďaleko od pozemskej moci, bol to sám Boží Syn. Z lásky k nám vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť, našu slabosť, našu zraniteľnosť a otvoril nám cestu, ktorá vedie k plnosti života, k účasti na živote s Bohom samotným. Keď uvažujeme nad týmto veľkým tajomstvom v našich srdciach počas týchto Vianoc, poďakujme sa Bohu za jeho dobrotu k nám a radostne ohlasujme ľuďom okolo nás radostnú zvesť, že Boh nám ponúka slobodu od čohokoľvek, čo nás obťažuje: on nám dáva nádej a prináša nám život.

Drahí priatelia zo Škótska, Anglicka a Welsu a poprípade všade z anglicky hovoriaceho sveta, chcem vás uistiť, že na vás budem často myslieť v mojich modlitbách počas týchto sviatkov. Modlím sa za vaše rodiny, za vaše deti, za chorých a za tých, čo prežívajú akékoľvek útrapy v tomto čase. Modlím sa zvlášť za seniorov a za tých, čo sa blížia ku koncu života. Prosím Krista, svetlo národov, aby rozohnal akúkoľvek možnú temnotu vo vašom živote a doprial každému z vás milosť pokojných a radostných Vianoc. Nech Boh žehná všetkých vás!

Preložil Jozef Jančovič