Aktuálne

Kardinál Angelo Amato o Jánovi Pavlovi Veľkom

  • Vytlačiť

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých o blahorečení Jána Pavla II.

Vatikán (14. januára, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes schválil promulgáciu niektorých dekrétov, týkajúcich sa troch zázrakov, mučeníctva a hrdinského stupňa čností piatich sluhov Božích. Spomedzi všetkých sa vyníma zázrak pripísaný príhovoru ctihodného Jána Pavla II. Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal:

„Iste, dekrét o zázračnom uzdravení sestry Marie Simon-Pierre Normandovej, pripísaný príhovoru veľkého pápeža, vydaný niekoľko mesiacov po jeho smrti, bude mať najväčší ohlas v Cirkvi a vo svete, v prospech veľkej povesti svätosti a znamení pápeža Wojtyłu. Tento dekrét otvára cestu k jeho blahorečeniu, ktoré sa bude konať v Ríme 1. mája, v prvú nedeľu po Veľkej noci, nedeľu Božieho milosrdenstva.“

O výnimočnsti kauzy Jána Pavla II. Mons. Amato poznamenal:

„Musím povedať, že tento prípad mal dve zvýhodnenia. Prvé sa týka pápežskej výnimky oslobodzujúcej od čakacej doby 5 rokov, stanovenej k začatiu procesu a druhé zvýhodnenie - rýchle napredovanie kauzy preto, že nebola zaradená na čakaciu listinu. Avšak, čo sa týka presnosti a správnosti postupu, neboli žiadne výnimky či úľavy. Prípad bol spracovaný ako každý iný, sledujúc všetky kroky predpísané legislatívou Kongregácie pre kauzy svätých.”