Aktuálne

Prenesú telo Jána Pavla Veľkého

Telo Jána Pavla Veľkého spočinie v kaplnke sv. Sebastiána

V bazilike sv. Petra sa začala príprava na prenesenie tela Jána Pavla Veľkého z vatikánskych krýpt do kaplnky sv. Sebastiána, ktorá je na pravej strane medzi Pietou a kaplnkou Najsvätejšej Sviatosti -  informuje I-Media. Prenesenie tela Jána Pavla II. bude po blahorečení. Jeden z dôvodov, prečo bola ´vybraná táto kaplnka je ten, že je blízko vchodu do baziliky, čo uľahčí prístup mnohým pútnikom, ktorí tam budú prichádzať.               zdroj: arcidiecéza Krakow