Aktuálne

Proroctvo 130 rokov staré

Proroctvo z roku 1848 o slovanskom pápežovi sa celé do bodky vyplnilo.  Duch Svätý 130 rokov pred voľbou ctihodného Jána Pavla II. za pápeža vnukol poľskému básnikovi, ktorým je JULIUSZ SLOWACKI, prorockú báseň o ct. Jánovi Pavlovi II. Aj poľská speváčka Magda Aniol práve v tejto básni našla text pre svoju pieseň.


JULIUSZ SLOWACKI:


PRVÝ PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI

(Papiez slowianski )


Boh bije vtedy, keď rozpor drví,

na mocný zvon,

to pre pápeža slovanskej krvi

otvoril trón.

Spred mečov nikdy ten neutečie

tak ako Vlach,

ako Boh pôjde na ostré meče,

svet preň - to prach.


Tvár žiarou slova je obostretá,

smerovka nôh,

k svetlu s ním pôjdu národy sveta,

ktorým je Boh.

Prosba či príkaz za jeho strehu,

nie iba ľud,

lež aj to slnko zastane v behu,

bo moc je cud ( zázrak).

 

On sa už blíži, rozsievač nový

vševládnych síl:

zastane v tele pod jeho slovy

krv našich žíl.

Na srdciach vzbÍkne z božieho jasu

mohutný vzruch,

čo splní túžby na prosby hlasu,

bo moc je duch.


Dvíhať svet boží, k tomu sa má tiež

poriadne vzpiať:

o to tu ide, slovanský pápež,

ľudový brat.

A hľa, už leje balzamy sveta

do našich lôn,

anjelský zástup kvetmi už zmetá

pre neho trón.


On rozdá lásku, jak do rúk kladú

mocnári zbraň,

sakramentálnu ukáže vládu,

svet zovrúc v dlaň.

Z perí mu slovo na krídlach vzletí,

ponesie zvesť,

novinu sladkú, že duch už svieti

a že má česť.

Z oboch strán nad ním sa pootvorí

nebeský sklon,

bo prostred sveta zastal a tvorí

svet a v ňom trón.


Takého ducha uzriete skoro,

tieň, potom tvár:

z rán sveta pohne hnilobu s kvasom,

chrobačiu smeť.

Zdravie dá, lásku rozteplí jasom,

zachráni svet.

Aj vnútro chrámov on povymetá,

vyčistí sieň,

ukáže Boha v stvorení sveta,

jasno jak deň.

(z knihy Š.Senčík: Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu, str. 83-85)


Ak chceš vedieť viac, čítaj tu

 

Tu je originálna poľská verzia.