Aktuálne

Odišli spolu žiť . . .

Pane, Ty nás tu vidíš v tomto Dome Nádeje, prosíme Ta za Dominiku a Sofiu, za jej rodičov Hanku a Jozefa, za súrodencov Martina a Jozefa, za nás tu prítomných, Ty vidíš do našich myslí, vidíš smútok a bôľ, daj nám svetlo do myslí a silu, aby sme napriek bolesti vedeli odpustiť, aby sme vedeli žiť v láske, pravde a úcte. Prosíme Ťa aj za otca nenarodenej Sofie. Aj za jeho rodinu. Odovzdávame Ti svoju bolesť, pomôž nám, Bože, aby sme aj v Turí žili podľa Tvojich noriem.

Čo je smrť? Pristáť na brehu a zistiť, že ste v RAJI. Chytiť sa ruky a objaviť, že je to RUKA BOŽIA. Nadýchať sa nového vzduchu a objaviť, že je to VZDUCH NEBA. Cítiť sa silnejší a objaviť, že je to NESMRTEĽNOSŤ. Prejsť z rozbesnenej víchrice do NEZNÁMEHO POKOJA. Prebudiť sa a zistiť, že ste prišli DOMOV.