Aktuálne

Vyhlásenie otcov biskupov

Vyhlásenie KBS k uplatneniu práva na výhradu vo svedomí:

Život každého človeka je Boží dar, ktorý je potrebné chrániť od jeho počatia po prirodzenú smrť.

Konferencia biskupov Slovenska oceňuje rozhodnutie lekárov a zdravotníckych pracovníkov odmietnuť vykonávanie umelých potratov z dôvodu výhrady vo svedomí ako prejav opravdivej ľudskosti.

Bratislava, 27. januára 2011.