Aktuálne

Slávnosť pri kaplnke sv. Rochusa

V nedeľu 14. augusta bola krásna slávnosť v Božej prírode pri kaplnke sv. Rochusa. Prišlo veľa ľudí, aby sa povzbudili vo viere. Pán dekan vychádzal z evanjelia, zdôraznil hodnotu našej viery, priblížil nám postavu sv. Rochusa, vysvetlil súvislosti vzniku kaplnky.

Sv. Rochus sa narodil v Montpellier vo Francúzsku roku 1295. Pochádzal z bohatej rodiny, ale už v mladosti svoj majetok rozdal a stal sa františkánom. Ako mních odišiel do Talianska (Toskánsko, Piacenza, Cesena), kde opatroval obete morovej epidémie.  Neskôr sám ochorel. Podľa legendy sa mu podarilo uzdraviť najmä vďaka modlitbám a vernosti svojho psa, ktorý mu počas jeho utrpenia nosil do lesa, kde žil v odlúčení, jedlo. Potom sa vrátil do rodného mesta. Keďže ho tam nespoznali, pokladali ho za nepriateľského vyzvedača. Tak sa dostal do väzenia. Sv. Rochus vo väzení trpel, nepriznal sa kým skutočne je, a ľudia sa o ňom dozvedeli pravdu až po jeho smrti. Zomrel v roku 1327 ako 32 ročný. Býva zobrazovaný ako vysoký muž v kňazskom rúchu s odhaleným stehnom, na ktorom má morovú ranu, s berlou alebo so psom.

V Bratislave na pamiatku strašnej morovej epidémie z roku 1713 postavili na Rybnom námestí stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice. Samotný stĺp s Najsvätejšou Trojicou stojí na trojhrannom podstavci. Na rohoch podstavca sú umiestnené sochy troch svätcov považovaných za ochrancov proti moru – sv. Rochusa, sv. Karola Boromejského a sv. Andreja.

Kaplnku sv. Rochusa v Novom Meste nad Váhom postavili na začiatku 18-teho storočia v barokovom štýle. Prvá písomná zmienka o tejto kaplnke je z roku 1721. V období okolo roku 1721 zúril nielen v Novom Meste nad Váhom mor. Vtedy sa ľudia utiekali ku kresťanským patrónom. Sv. Rochus bol so sv. Rozáliou patrónmi boja proti tejto chorobe. Sv. Rochus je pokladaný za ochrancu lekárov, lekárnikov, kamenárov, chorých na mor, choleru a iné nákazlivé ochorenia. Chorváti si ho po pokresťančení určili ako patróna svojej krajiny.

V roku 1720 bol duchovným správcom vtedajšej farnosti, do ktorej Turie patrilo, mladý 28 ročný horlivý farár Štefan Ambruš, muž neobyčajne vzdelaný. Pod jeho vedením obnovili miestni katolíci starobylú kaplnku  “Za obrázkom” a zároveň postavili novú kaplnku sv. Rochusa na znak vďaky Pánu Bohu, že prestal v obci strašný mor. Napriek tomu, že sú uvádzané až tri rôzne roky, kedy mohla vzniknúť kaplnka sv. Rochusa ( 1710, 1720,  dokonca rok 1873 ), pravdepodobný je rok vzniku okolo 1720. Iný dôležitý údaj je v Kánonickej vizitácii rosinskej farnosti, kde sa kaplnka spomína už v roku 1713. Otázne je, kedy presne trápil mor ľudí v Turí a kedy skončil. V Bratislave bola morová epidémia v roku 1713, v Novom Meste sa kaplnka spomína v roku 1721.V tomto obodbí, je možné, že ešte pred týmito dvoma stavbami, vznikla prvá kaplnka sv. Rochusa v Turí ako prejav vďaky za skončený mor.

Minulý rok obetaví farníci z Turia obnovili kaplnku „Za obrázkom.“ 1. augusta 2010 obnovenú kaplnku sv. Anny posvätil pán dekan Jozef Bagin. Tohto roku  farníci obnovili ďalšiu kaplnku – sv. Rochusa. Vďaka patrí mnohým obetavým, ktorí sa o to pričinili. Dušou obnovy oboch kaplniek bol pán Pavol Tandara, ktorému patrí najväčšia vďaka. 14. augusta 2011 obnovenú kaplnku sv. Rochusa posvätil pán dekan Jozef Bagin.

 

Viac foto pozri tu: Klikni sem.