Aktuálne

Štúdium kánonického práva

Brnenské biskupstvo zamýšľa od akademického roka 2012 sprostredkovať distančné štvorročné postgraduálne štúdium kánonického práva (denné štúdium na univerzite so záverečnou licenciátnou  skúškou  trvá tri roky) na fakulte kánonického práva Katolíckej univerzity v Lubline. Úspešným absolventom , ktorí splnia požiadavky fakulty a zložia licenciátnu skúšku podľa kánonických noriem, bude priznaný titul licenciáta kánonického práva (ICLic.) na pápežskej univerzite. Štúdium bude organizované ako distančné, prednášky budú prebiehať v Duchovnom centre Vranov pri Brne asi 3x v priebehu dvoch mesiacov. Každé študijné stretnutie bude trvať spravidla 3 alebo 4 dni. Vyučovacím jazykom bude poľština, študenti budú môť skúšky skladať v slovenčine, písomné práce vrátane diplomových môžu byť napísané tiež v slovenčine. Termín prihlášok je do 30.04.2012. Prihlásiť sa môžu klerici. Ak dá kňaz súhlas, je možné, aby študovali aj laici. Toto štúdium je vhodné aj pre absolventov civilného práva, ktorí by mohli neskôr spolupracovať s diecéznym cirkevným súdom.  Ak máte záujem, napíšte mi.