Aktuálne

Mons. Jozef Haľko pomocným biskupom v Bratislave

Prvý bratislavský pomocný biskup o svojom menovaní

 

 

Bratislava, 31. januára (TK KBS) - Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval nového bratislavského pomocného biskupa. Stal sa ním 48-ročný Mons. Jozef Haľko, aktuálny hovorca arcidiecézy, ktorý zároveň zodpovedal za pastoráciu veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu. TK KBS pri tejto príležitosti prináša rozhovor s prvým bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

 

TK KBS: Kto bol prvý, kto vám oznámil, že sa stávate novým bratislavským pomocným biskupom?

 

„Prvý, kto mi to oznámil bol apoštolský nuncius Mario Giordana. Oznámil mi, že Svätý Otec ma menoval za pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy.“

 

TK KBS: Aká bola vtedy vaša prvá myšlienka?

 

„Sú to pocity, ktoré je veľmi ťažké vyjadriť slovami, ale snáď jeden taký, taký komponent tých mnohých myšlienok, ktoré sa roja človeku v hlave v takomto momente je pocit veľkej zodpovednosti a otázka, nakoľko človek dokáže v budúcnosti túto zodpovednosť zvládnuť, so súčasnou prosbou k Bohu, aby v tom pomohol.“

 

TK KBS: Čo to pre vás osobne znamená?

 

„Znamená to výzvu ešte hlbšie zapustiť duchovné korene do osoby Ježiša Krista. Aj v tejto situácii aj pre mňa platí to, čo povedal On, nemôžete bezo mňa nič urobiť.“

 

TK KBS: Už ste uvažovali nad tým, aké bude vaše biskupské heslo?

 

„Hlboko sa stotožňujem s tým heslom, ktoré má vo svojom erbe pán arcibiskup – Buď vôľa tvoja. Pretože, či diakon, či kňaz alebo biskup by mal mať ako leitmotív všetkého, čo hovorí, čo koná, čo myslí, o čo sa snaží, to, čo hovorí každý deň aj niekoľkokrát v Otčenáši - buď vôľa tvoja, teda plniť Božiu vôľu smerom k Bohu, smerom k ľuďom, smerom k sebe. A zatiaľ to ešte nie je úplne definitívne, lebo to sú veci, ktoré sa ešte budú musieť riešiť a konzultovať v budúcnosti. Ale možno, by to biskupské heslo malo byť jediné slovo a to slovo znie Resurrexit, čiže Vstal zmŕtvych, pretože Ježišove zmŕtvychvstanie je osou dejín ľudskej civilizácie, o tom som presvedčený a v to verím."

 

TK KBS: V duchu týchto myšlienok, už je známe, kedy prevezmete úrad pomocného biskupa?

 

„Ešte to nie je známe, tieto veci sa budú riešiť. Ale určite takým istým programom sú duchovné cvičenia pred tými dôležitými udalosťami, ako je biskupská vysviacka.“

 

TK KBS: Čo je Vaším hlavným cieľom v tejto pozícii?

 

„Nie je to veľmi dlho, čo viem o tejto veci, čiže všetky tieto veci ešte budeme riešiť, konzultovať v rozhovoroch s otcom arcibiskupom, ja som jeho pomocným biskupom. To znamená, že teda všetko budeme riešiť spolu v jednote. Ale opäť sa vrátim k tej základnej myšlienke, že akékoľvek by bolo to poverenie, alebo akékoľvek konkrétne činnosti by s tým súviseli, vždy to bude o tom, čo je základ, aby čím viacerí prijali Ježiša Krista, ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.“

 

TK KBS: Oznámenie prišlo na liturgickú spomienku na Svätého Jána Bosca.

 

„Pokladám za symbolické, že v dnešný deň, keď je táto správa zverejnená, čítame v breviári slová Don Bosca o milosrdenstve, trpezlivosti, zdravej a vyváženej razancii pri presadzovaní základných právd. Tá vyváženosť, ktorú nám môže dať jedine Pán Ježiš. Je to akási výzva pre mňa.“

 

                 -------------

Mons. Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Následne študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starostlivosti v Bratislave, ako robotník v Bratislavských vodárňach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu.

 

Od roku 1990 do roku 1994 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. Dňa 6. januára 1994 bol vysvätený za diakona v Trnave, kde bol 4. júla 1994 vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme, kde dosiahol doktorát v roku 2000. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií.

 

Úrady a služby:

 

1997: poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu.

1997 - 2011: pedagóg cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín tej istej fakulty.

2008 - 2011: člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa metropolitu.

2009: menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti.

 

31. januára 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa

 

 

Mons. Jozef Haľko prijme biskupskú konsekráciu v sobotu 17. marca o 11:00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave.