Aktuálne

V Žilinskej diecéze sa začne Rok sv. Cyrila a Metoda

Žilina (9. februára 2012) - Pastierskym listom, ktorý sa bude čítať v kostoloch Žilinskej diecézy v túto nedeľu 12. februára, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis ohlási začiatok Roka svätých Cyrila a Metoda, ktorý bude v diecéze prebiehať od 14. 2. 2012 do 5. 7. 2013. Rok, zasvätený patrónom diecézy, vyhlásený z príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu svätých vierozvestov, sa začne slávnostnou svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline v utorok 14. februára o 18.30 a ukončený bude slávnosťou v Terchovej, kde je najväčší kostol na Slovensku, zasvätený solúnskym bratom. Kňazi Žilinskej diecézy sa dnes pri tejto príležitosti stretnú so svojím biskupom na celodiecéznej rekolekcii vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

Rok svätých Cyrila a Metoda bude na jeseň umocnený Rokom viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI. so začiatkom 11. októbra 2012. Počas nasledujúcich mesiacov budú v diecéze realizované rôzne pastoračné projekty. Biskup Tomáš Galis bude navštevovať jednotlivé dekanáty s katechézou o našich slovanských apoštoloch. Zároveň bude prebiehať program formácie laikov vo farnostiach, diecéza bude vydávať diecézny časopis Naša Žilinská diecéza, ktorý má pomáhať pri vytváraní spoločného povedomia miestnej cirkvi.