Aktuálne

Fatimská slávnosť v januári

Na prvej Fatimske slávnosti v roku 2011 pútnici opäť zaplnili pútnický chrám. Ešte stále vo vianočnej atmosfére v stromčekovej výzdobe, ktorá vytvára otvorenú Božiu náruč pán dekan hovoril o zázraku. “Nevím, zda vím, co je to zázrak, ale vím, že právě teď jsem účastníkem zázraku ...“ týmito slovami privítal Svätého Otca Jána Pavla Veľkého na jeho I. návšteve Česko-Slovenska (21.-24.4.1990) vtedajší prezident Václav Havel. Existuje sedem klasických divov sveta. Z nich si snád najviac pamätáme Cheobsovu pyramídu, či záhrady v Babylone. V júli 2007 uzrelo svetlo sveta nových 7 divov sveta. Tie vyberali ľudia aj prostredníctvom internetu: Veľký čínsky múr, Socha Krista v Riu, Koloseum v Ríme. To všetko je do času. Je to ľudské dielo, ktoré zub času nahlodáva. Zázrak sveta povolaný Bohom k životu pre všetky generácie, ktorému ani čas neublíži – to je Božia Matka.  V Márii je ten vzácny rukopis Boha. Boh má Matku a my máme Bohorodičku. Človek sa stal pokrvným Boha. To je zázrak všetkých zázrakov. Mária nás povzbudzuje, aby sme chodili s otvorenými očami. Budem vidieť veľa zázrakov, ktoré sú v nás a okolo nás. Každý z nás je veľkým zázrakom: pre Teba je Tvoj manžel veľkým zázrakom, pre Teba je Tvoja manželka veľkým zázrakom, deti sú pre Teba veľkým zázrakom. Akým veľkým zázrakom je pre človeka zdravie. Ako veľmi jednoducho, priam zázračne sa vieš dostať k Bohu. On nemá obsadené, ani zatvorené. On má náruč pre každého. Koľko sa denne modlíš? Ako často myslíš na Boha? Prijímaš sviatosti? To sú všetko zázraky, kde stretávaš Boha. Koľko zázrakov je každý deň okolo nás, len otvorme oči a srdce.

Púť mužov 2018

Srdečne vás pozývame na Deviatu diecéznu púť mužov, ktorá bude v prvú septembrovú nedeľu - 2. septembra 2018. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

plagat put muzov 18

Svätý Ján Vianney o kríži

Kríž. Svätý kríž. Kríž, ktorý úbohí ľudia stále stretávame,

ktorý prijímame s bolesťou, ale ktorý predsa prináša pokoj a blaženosť.

Je veľmi kruté musieť trpieť, povieme. Ó nie, nie je to kruté, kríž je plný sladkej útechy a svätej blaženosti. Keď však trpíme, musíme milovať. Na ceste kríža je najťažší ten prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž...

Ľudia vo svete sú zúfalí, ak majú kríže; dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža! Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. Choroby, pokušenia, utrpenia, to sú kríže, ktoré vedú do neba. To všetko raz pominie. Náš Pán je náš vzor. Vezmime si svoj kríž a nasledujme ho! Poďme za naším Pánom, ktorý nás predišiel...!

Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie kamenné mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Taký človek bude iba ako malá hviezdička na oblohe. Kto však pre Boha bojoval a trpel, ten bude žiariť ako krásne slnko...

Že trpieť je ťažké, čo na tom záleží? To trvá iba okamih. Kríž je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Aké je to krásne každé ráno sa darovať dobrému Pánu Bohu ako obeť! Musíme prosiť o lásku ku krížom a stanú sa nám sladkými.

Jestvuje len jedna blaženosť! Kríž! Nikdy sa nemusíme spytovať, odkiaľ prichádzajú kríže. Veď všetky prichádzajú od Boha. Vždy je to Boh, ktorý nám v nich dáva príležitosť, ako mu dokázať svoju lásku...

Keď trpíme, musíme milovať!