Aktuálne

Púť mužov 2018

Srdečne vás pozývame na Deviatu diecéznu púť mužov, ktorá bude v prvú septembrovú nedeľu - 2. septembra 2018. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

plagat put muzov 18

Svätý Ján Vianney o kríži

Kríž. Svätý kríž. Kríž, ktorý úbohí ľudia stále stretávame,

ktorý prijímame s bolesťou, ale ktorý predsa prináša pokoj a blaženosť.

Je veľmi kruté musieť trpieť, povieme. Ó nie, nie je to kruté, kríž je plný sladkej útechy a svätej blaženosti. Keď však trpíme, musíme milovať. Na ceste kríža je najťažší ten prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž...

Ľudia vo svete sú zúfalí, ak majú kríže; dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža! Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. Choroby, pokušenia, utrpenia, to sú kríže, ktoré vedú do neba. To všetko raz pominie. Náš Pán je náš vzor. Vezmime si svoj kríž a nasledujme ho! Poďme za naším Pánom, ktorý nás predišiel...!

Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie kamenné mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Taký človek bude iba ako malá hviezdička na oblohe. Kto však pre Boha bojoval a trpel, ten bude žiariť ako krásne slnko...

Že trpieť je ťažké, čo na tom záleží? To trvá iba okamih. Kríž je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Aké je to krásne každé ráno sa darovať dobrému Pánu Bohu ako obeť! Musíme prosiť o lásku ku krížom a stanú sa nám sladkými.

Jestvuje len jedna blaženosť! Kríž! Nikdy sa nemusíme spytovať, odkiaľ prichádzajú kríže. Veď všetky prichádzajú od Boha. Vždy je to Boh, ktorý nám v nich dáva príležitosť, ako mu dokázať svoju lásku...

Keď trpíme, musíme milovať!

Zelený Štvrtok: Kňaz a Eucharistia

Buď zvelebený Bože môj za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný, ďakujem Ti za kňazstva dar!

Tvojim kňazom, Pane, sa stať a pred všetkými Ťa vyznávať, všetkým ľuďom Ťa rozdávať, Pane, dovoľ mi svätým kňazom sa stať. Povolanie si mi dal a ja Ti chcem slúžiť.

Takto nádherne hovorí na adresu dnešnej chvíle na adresu Kristovho kňazstva básnik, či spisovateľ.

Obeta otvára oči. Ak trpíš, ako nesmierne Ti to otvára oči. Utrpenie je potrebné, ale nie preto, aby sme nadávali na svet a na Boha, ale častokrát je potrebná obeta v tvojej rodine, aby si objavil krásu vo svojej manželke a manželovi. Až keď niekoho strácaš, až vtedy zisťuješ, čím bol a kým bol pre Teba. Apoštoli až keď stratili Krista, potom si uvedomili, čo sa to vlastne udialo. Každý z nás až keď stratí seminár, až keď vylezie z neho von, až potom si uvedomí, čo to je tá obrodná sila oltára.  Aj každý kňaz až tým, že bude vysluhovať sviatosti, až tým, že vnikne do tej podstaty kňazstva ľudsky tak ako môže, až tým bude pociťovať, aký nesmierny dar mu dal Boh. Každou jednou sv. omšou môže rásť, lebo je to obeta, ktorá prináša silu jemu a je to obeta, ktorú práve cez sv. omše bude prinášať aj za iných, za svoju rodinu, za všetkých, ktorých nosí vo svojom srdci.

Kňaz je ten, ktorý bude oslavovať Boha, osviežovať ľudské duše, bude obetovať na oltári obetu Krista. On bude ten,  ktorý bude OTVÁRAŤ OKNÁ  OBRÁTENIU a OSVIEŽENIU. On bude ten, kto bude ľuďom ponúkať niečo vznešené a krásne. Ako nám dobre padne, keď v horúčave pociťujeme vo vlastných ústach aspoň trošku čerstvej vody. Práve toto osvieženie samotného Boha bude prinášať KŇAZ. Ochotne. Kňaz! Ochotne osviežuj a ochotne obraňuj, obetuj, oslavuj. Pretože omša ohromne obracia. Každá jedna sv. omša nám dáva nedoceniteľné, ľudsky nedoceniteľné hodnoty. Sv. Ján Vianney vraví, že keby som pochopil hodnotu jednej sv. omše, ktorú ja prinášam ako kňaz, musel by som zomrieť od toho nekonečného dobra, ktoré mi Boh dáva, keď môžem držať v rukách živého Boha. A každý jeden z nás, ktorý rozdáva Eucharistiu. Každá sv. omša obracia, ochraňuje, osviežuje. Prichádzajme s láskou a úctou na každú jednu sv. omšu, pretože tam je to žriedlo, ktoré potrebuje každý z nás...