Aktuálne

Križové cesty v našej farnosti

Počas pôstneho obdobia mávame pobožnosť krížovej cesty

Utorok

Kostol v Turí, začiatok o 18,00 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Piatok 

Kostol v Turí, začiatok o 15,45 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Farský kostol vo Višňovom, začiatok o 17,30 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Nedeľa

Kostol v Turí, začiatok o 13,30 hod.

Farský kostol vo Višňovom, začiatok o 15,00 hod.

Krížové cesty na webe tu.

Fatimská slávnosť

Pozývame Vás na Fatimskú slávnosť, ktorá je vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17.00 hod.

Program:

Úvodné privítanie

Kázeň

Modlitba posvätného ruženca

Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Modlitba zasvätenia

Svätá omša

Uctenie si relikvií svätých detí z Fatimy

 

Najbližšia Fatimská slávnosť bude vo štvrtok 13. septembra 2018 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Pokračujeme v stretnutiach s Matkou. Krásna Pani z Fatimy nás pozýva.  Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme slávili od 13. mája do 13. októbra 2017. Pozývame vás naďalej, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte sa povzbudiť, príďte ďakovať za milosti. Príďte získať úplné odpustky spoločnou modlitbou svätého ruženca.  Od 13. februára 2017 máme relikvie dnes už svätých detí Františka a Hyacinty. Je môžné získať v tento deň mimoriadne milosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Ťa pozýva, príď!