Aktuálne

Fenomenálny Peter Sagan

Klasiku Paríž - Roubaix vyhral zvláštnym štýlom. Ušiel pelotónu 54 km pred cieľom a Švajčiara nechal v cieli za sebou o dva bicykle...

Štvrtá púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému. Púť rodičov kňazov

Práve v roku 2018 bol opäť 22. apríl v nedeľu – presne tak, ako v roku 1990. 22. apríl 1990 – to je ten historický dátum, kedy prišiel prvý raz na Slovensko svätý Ján Pavol Veľký. Jeho cesta bola obrovským povzbudením pre veriacich ľudí v Československu. V nedeľu 22. apríla 1990 si kľakol po vystúpení z lietadla a - napriek tomu, že to nebolo v diplomatickom protokole - pobozkal slovenskú zem! „Drahí bratia a sestry! S radosťou prichádzam medzi vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo viere v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Som rád, že môžem splniť vaše túžby, vaše želania, aby som navštívil vašu vlasť. V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť, nebolo to možné. Nemožné sa stalo možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľkonočné ráno s radostným aleluja.“ – povedal dnes už svätý pápež.

Čítať ďalej...

Fatimská slávnosť v apríli

Aj v apríli prišlo do Višňového veľa pútnikov. Zišli sme sa okolo Božej Matky, aby sme ju prosili o milosti, ktoré nám môže vyprosiť u svojho Syna. Pokračujeme v pohľade na sväté deti z Fatimy a učíme sa od nich ako žiť zodpovedne pred tvárou Pána. Sprevádza nás svätá Hyacinta. V piatok pán dekan hovoril na tému Anjel Pokoja, Anjel Portugalska, môj anjel.

Najskôr faktorgraficky zhodnotil situáciu z roku 1915: vtedy sa udiala prvá mimoriadna udalosť. Zažila ju Lucia so svojimi kamarátkami. Vtedy videli anjela, keď sa Lucii, Terézii a dvom Máriám zjavil tri razy. Lucia o tom mlčala, no jej kamarátky to rozniesli po dedine. Luciine spoločníčky sa neosvedčili. Lucia sa vtedy radšej vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel ako pekný mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Boh má s nimi veľké plány. Naučil ich modlitbu: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dôverujem ti, milujem ťa. Odpusť tým, ktorí v teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba, nemilujú ťa.“

Čítať ďalej...

Biblická olympiáda 2018

Dňa 22. marca 2018 sa v Rajci uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktorej hlavnou témou bola Poslušnosť Božiemu hlasu. Zúčastnili sa ho aj dievčatá z našej farnosti, ôsmačky zo ZŠ Višňové. Trojčlenné družstvo v zastúpení Terézie Mihovej, Laury Dorociakovej a Sáry Hejbalovej sa svedomito pripravovalo študovaním knihy Genezis a Markovho evanjelia. Ich snaha a úsilie boli odmenené v podobe krásneho 2. miesta.

Dievčatá sa vyjadrili: „hlavná vďaka patrí Pánu Bohu, za to ako nám pomohol, aby sme to zvládli“, tak patrí vďaka aj im samým, za to že sú pre nás svedectvom, že aj v dnešnej dobe sú stále mladí ľudia, ktorým záleží na svojom duchovnom živote a pravých hodnotách.

Čítať ďalej...