Aktuálne

Sviečková manifestácia - chronológia udalostí

November 1987

• začiatok 31-bodovej podpisovej akcie za náboženskú slobodu v ČSSR

December 1987

• list M. Šťastného, podpredsedu Svetového kongresu Slovákov, slovenským zahraničným organizáciám, ktoré žiadal o podporu myšlienky protestných manifestácií pred československými veľvyslanectvami

 

Január 1988

• 31-bodovú podpisovú akciu podporil kardinál František Tomášek

• československá rozviedka zachytila listy M. Šťastného o organizovaní manifestácií v zahraničí

Február 1988

• J. Čarnogurský dostal správu od M. Šťastného, ktorá pozývala „domov“ zapojiť sa do manifestácií, ktoré mali upozorniť na prenasledovanie na Slovensku

• 95 000 podpisov zo Slovenska pod 31-bodovú podpisovú akciu

Čítať ďalej...

30 rokov od Sviečkovej manifestácie 1988 - 2018

Takto zakročil komunistický režim voči svojim občanom... Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 konala Sviečková manifestácia, na ktorej sa zišli tisícky občanov z hlavného mesta i ďalších miest a obcí Slovenska. So sviečkami v rukách vyjadrili názor na nedodržiavanie ľudských a najmä náboženských práv vo vtedajšom komunistickom Československu. Táto myšlienka skrsla v mysli Mariána Šťastného. V roku 1987 bol zvolený do Svetového kongresu Slovákov za výkonného podpredsedu. Pripravili ju predstavitelia náboženskej opozície, vtedajší biskup, neskorší kardinál Ján Chryzostom Korec (1924-2015), Silvester Krčméry (1924-2013), Vladimír Jukl (1925-2012), Ján Čarnogurský, František Mikloško a ďalší členovia katolíckeho disentu. V Bratislave bude zaujímavý program od štvrtka 22. marca do nedele 25. marca 2018.

Fatimská slávnosť v marci 2018

Aj v marci napriek tomu, že ešte bolo pomerne chladno, prišlo na Fatimskú slávnosť veľa pútnikov. Pokračujeme v pohľade na svätú Hyacintu. Pán dekan dnes ponúkol zaujímavé myšlienky na tému: Hyacinta sa obetovala za hriešnikov, ako je to s mojím hriechom?

Hyacinta raz vyznala Lucii: Trpieť z lásky k Pánu Ježišovi ako zadosťučinenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za navrátenie hriešnikov i za Sv. Otca.“

Ján Pavol Veľký to vyjadril vo svojom poďakovaní veľmi jasne: Malá Hyacinta veľmi citlivo prežívala bolesť Matky Božej, hrdinsky obetovala seba samu ako obetu za navrátenie hriešnikov. Raz prišla Mária do ich domu, aby navštívila Františka aj Hyacintu a poslnila ich v chorobe, vtedy – spomína Hyacinta: Matka Božia nás prišla navštíviť a povedala, že už čoskoro sa vráti a vezme Františka do neba. Mňa sa spýtala, či chcem ešte viac hriešnikov navrátiť . odpovedala som: Áno!“ A keď sa blížila chvíľa odchodu Františka do neba, povedala som mu: „Pozdrav odo mňa srdečne nášho Pána i Našu Paniu a povedz im, že budem trpieť toľko, koľko treba, aby som zachránila hriešnikov.“  

Čítať ďalej...