Aktuálne

1918 - 1968 - svätý páter Pio - 2018

V osmičkovom roku sú aj vzácne výročia pátra Pia z Pietrelciny. Pred 100 rokmi dostal stigmy, pred 50 rokmi zomrel. Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio kľačiac pred svojím veľkým krížom dostal stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi. Zomrel 23. septembra 1968 ako 81-ročný. Za blahoslaveného bol vyhlásený 2. mája 1999 a za svätého 16. júna 2002 pápežom Jánom Pavlom II. Budeme si tohto svätca častejšie pripomínať.

Čítať ďalej...

Fatimská slávnosť vo februári 2018

Aj vo februári prišlo do Višňového množstvo pútnikov. Ako pán dekan avizoval, vo februári začal novú sériu homílií na tému: svätá Hyacinta (zomrela práve vo februári: 20. 2. 1920). Veľmi zaujímavo hovoril o jej rodinnom zázemí, o rodinnom prostredí. Základom pre dobrú rodinu je dobrý otec, dobrá mama. Tento poklad mala Hyacinta v otcovi Manuelovi Pedrovi a mame Olimpii de Jesus Santos. Manuel si zobral Olimpiu ako vdovu s dvomi deťmi. Spolu mali ďalších sedem detí, dve Terezky zomreli. Boh si volí za dôverníkov svojej Matky tri deti narodené v početných rodinách ako posledné. Manželstvo je jedna z ciest, ktorá vedie k svätosti. Rodičia učili svoje deti čnostnému životu, pravdivosti, viedli ich k Božím hodnotám. Učili ich modliť sa, neprikazovali - dávali príklad.

Čítať ďalej...