Aktuálne

Pozvánka po Prvom svätom prijímaní...

Motto Prvého svätého prijímania: Ja som svetlo sveta!

V pondelok, stredu, štvrtok a piatok budú sväté omše večer o 18,00 hod. vo Višňovom.

V utorok bude svätá omša o 18,00 hod. v Turí.

V sobotu o 7,00 hod. vo Višňovom.

Celý týždeň pokračovanie na tému: Aby svetlo (vo mne) nezhaslo...

Čítať ďalej...

Zaznelo na Desiatej diecéznej púti rodín

V sobotu večer slúžil svätú omšu ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy.Príviítala ho rodina Pavla Dubovca: Klikni sem. Kazateľ v kázni povedal tieto slová: Klikni sem. Po svätej omši mu poďakovala rodina Jána Trstenského: Klikni sem.

Pani Ivona zo Senice povedala svoje svedectvo v sobotu večer: Klikni sem

V nedeľu ráno slúžil svätú omšu ThLic. Zdenko Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio, hovorca Žilinskej diecezy. V kázni povedal tieto slová: Klikni sem

V nedeľu slúžil slávnostnú svätú omšu Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Privítala ho pani starostka JUDr. Marcela Halaganová spolu s manželom Jánom: Klikni sem. V kázni pán biskup povedal tieto slová: Klikni sem. Po svätej omši mu poďakovala rodina Petra Miha: Klikni sem.

Čítať ďalej...

Rada KBS pre rodinu vydala stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa

Rada KBS pre rodinu vydala v utorok 29. mája stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa:

"Rada KBS pre rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu.

Každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo jej základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Poslaním Cirkvi je toto prirodzené právo človeka na život chrániť a podporovať zákony, ktoré toto právo uplatňujú.

Rada KBS pre rodinu podporí každé zdokonalenie takéhoto zákona bez ohľadu na to, kto zákon predkladá, pretože morálnou i spoločenskou prioritou je ochrana života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť."

 

Mons. Milan Chautur, CSsR

Predseda Rady KBS pre rodinu