Svätý Ján Pavol II. Veľký

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 765
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 504
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 523
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 690
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 651
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 613
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 921
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 705
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 45466
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 45263
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 578
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 50351
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 48915
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 45993
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 43516
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 650
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 855
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 966
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 839
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 722
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 846
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 805
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 735
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 704
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 550
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 698
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 743
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 571
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 651
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 755
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 645
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 695
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 669
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 749
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 453
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 805
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3647
Advent s KBS Napísal: Super User 5927
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7617
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7923
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7833
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10987
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 777
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 802
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 25588
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 638
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 815
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 588
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1276
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 721
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 854
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 844
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 997
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 797
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 912
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 921
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 949
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1004
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 902
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1086
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1090
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1239
Roráty 2016 Napísal: Super User 1569
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 934
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1163
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 898
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 926
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1460
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 965
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1133
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 826
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 762
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 810
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 908
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 857
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 835
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 835
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 747
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1253
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 673
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1512
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2660
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2151
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1273
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 867
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 888
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 972
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1061
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 812
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1354
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3622
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2042
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1240
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 986
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1079
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1119
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1166
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 965
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1084
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1080
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1429
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1315
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1377
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1587
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1670
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1577
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2169
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 944
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3223
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1655
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1479
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2341
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1520
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1592
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1508
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1177
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1359
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1002
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1132
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1301
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1147
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1073
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1411
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1312
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1234
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1283
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1288
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1476
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1279
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1488
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1057
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 971
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1198
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1510
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1146
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1297
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1508
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2588
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1616
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1445
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1717
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6016
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2152
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1530
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1409
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2241
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1303
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2516
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1283
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1548
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1193
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1218
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1440
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1245
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1221
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1508
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1444
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1337
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1162
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2123
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1306
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2900
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1286
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1565
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1490
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1706
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1884
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1747
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1137
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1908
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1951
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1950
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2566
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1978
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2067
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1613
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1845
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3109
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1759
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2201
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1844
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1239
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1665
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2187
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1756
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1670
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1757
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2694
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1493
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1733
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1701
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1638
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1631
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1727
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2146
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1517
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1320
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1466
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1433
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2288
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1907
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2290
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1667
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3849
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1498
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1764
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1230
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1974
List do Katowíc Napísal: Administrator 2531
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1636
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1395
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2896
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1582
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1642
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2878
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1663
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1919
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1793
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1607
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1257
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1477
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2556
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1665
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2029
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1981
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2102
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1668
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1981
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1656
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1758
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2913
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2382
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1383
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1331
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1410
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1373
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1360
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1400
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1481
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3115
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3130
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1393
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1863
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1532
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3405
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2495
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1868
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1475
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1364
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1548
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1623
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1308
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1258
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1441
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1925
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1518
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1616
Odpovede Napísal: Administrator 4038
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1192
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1960
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2477
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1874
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1501
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1652
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1588
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1855
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1824
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2221
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1736
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1940
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1559
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2689
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4751
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5720
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9086
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4443
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2862
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1941
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4936
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2286
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2844
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5771
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1775
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12741
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4651
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2369
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1552
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1287
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1730
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1681
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2246
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1726
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1802
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1558
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1555
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1424
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1443
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2042
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1666
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1810
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1910
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1969
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1541
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1388
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1504
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1252
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1285
23. december - roráty Napísal: Administrator 2400
22. december - roráty Napísal: Administrator 1235
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2031
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6992
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1821
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1981
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1575
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1362
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1357
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1350
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1393
10. decembra Napísal: Administrator 1346
9. decembra Napísal: Administrator 1396
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1691
7. decembra Napísal: Administrator 1482
5. december Napísal: Administrator 1774
4. december Napísal: Administrator 1180
3. december Napísal: Administrator 1375
2. december Napísal: Administrator 1446
1. december Napísal: Administrator 1516
30. november Napísal: Administrator 1531
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 51982
Farský úrad Napísal: Administrator 40324
Bohoslužby Napísal: Administrator 48125
32. NEDEĽA Napísal: Administrator 188031
História pútnického miesta Napísal: Administrator 19323
Adorácie Napísal: Administrator 17863
Domov Napísal: Administrator 84215