Bl. Ján Pavol II. už v bazilike

Blahoslavený Ján Pavol II. už v Kaplnke sv. Šebastiána

Prenesenie ostatkov bl. Jána Pavla II. do Kaplnky sv. Šebastiána

Vatikán (3. mája, RV) - V pondelok večer, po uzavretí Baziliky svätého Petra pre verejnosť, zamestnanci inštitúcie Fabrika sv. Petra, ktorá ma na starosti správu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, premiestnili rakvu s telesnými pozostatkami Jána Pavla II. pod oltár Kaplnky sv. Šebastiána.

O 19.15 hod. sa pohol zo sakristie baziliky sprievod, zložený z miništrantov, kolégia spovedníkov a kapituly baziliky, viacerých biskupov, arcibiskupov a deviatich kardinálov. Obradu predsedal kardinál Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán.

Po modlitbe pred hlavným oltárom svätého Petra, za spevu litánií k všetkým svätým pápežom sa sprievod presunul ku Kaplnke sv. Šebastiána. Tu bola drevená rakva umiestnená pod oltár kaplnky. Pri otvorenom hrobe po dokončení litánií trikrát zaznela spievaná invokácia „Blahoslavený Ján Pavol, oroduj za nás“, ďalej modlitba k novému blahoslavenému a incenz. Potom pracovníci inštitúcie Fabrika sv. Petra upevnili na bočnú stranu hrobu veľkú bielu mramorovú dosku, na ktorej je nápis: „Beatus Ioannes Paulus PP. II.“ a tak uzavreli priestor pod oltárom. Nasledovali individuálne prejavy úcty k novému blahoslavenému a zhromaždenie, v ktorom nechýbala atmosféra radostného dojatia sa postupne rozišlo.

Na obrade prenesenia pozostatkov nového blahoslaveného sa zúčastnili: kardinál Angelo Sodano, dekan Kolégia kardinálov; kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár; kardináli Angello Amato, Giovanni Coppa, Giovanni Batista Re, Giovanni Lajolo a Leonardo Sandri. Prítomní boli aj poľskí kardináli Franciszek Antoni Macharski a Stanislav Dziwisz, arcibiskupi Fernando Filon, Dominique Mamberti a Mieczysław Mokrzycki. Krátky obrad prenesenia telesných pozostatkov sa skončil okolo 19.45 hod. Od dnešného rána sa veriaci môžu pomodliť pri novom, definitívnom hrobe blahoslaveného Jána Pavla II, v Kaplnke sv. Šebastiána.