Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 635
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 416
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 428
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 572
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 553
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 510
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 803
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 600
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 26411
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 26743
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 487
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 31788
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 30995
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 28346
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 25921
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 554
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 742
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 823
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 693
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 592
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 718
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 703
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 614
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 591
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 463
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 587
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 633
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 482
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 542
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 635
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 551
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 585
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 575
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 629
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 397
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 695
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3355
Advent s KBS Napísal: Super User 5512
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7104
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7304
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7280
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10151
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 657
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 678
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24072
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 560
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 718
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 485
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1126
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 624
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 747
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 749
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 879
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 699
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 810
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 814
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 841
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 872
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 803
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 980
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1000
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1108
Roráty 2016 Napísal: Super User 1392
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 858
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1027
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 796
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 818
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1224
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 870
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1008
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 728
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 664
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 726
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 819
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 770
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 758
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 749
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 664
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1123
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 580
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1380
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2393
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1913
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1154
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 775
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 809
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 876
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 950
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 713
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1235
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3490
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1912
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1110
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 871
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 954
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1014
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1033
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 849
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 955
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 984
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1291
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1210
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1209
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1447
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1533
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1402
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2008
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 789
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3051
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1550
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1317
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2212
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1392
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1469
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1364
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1085
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1278
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 903
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1039
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1192
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1053
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 978
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1293
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1245
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1128
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1166
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1180
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1362
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1173
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1397
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 960
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 886
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1106
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1382
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1045
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1222
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1421
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2477
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1522
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1320
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1607
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5841
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2069
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1426
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1299
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2113
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1214
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2403
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1176
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1446
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1106
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1142
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1351
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1177
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1138
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1416
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1357
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1222
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1089
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 1996
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1198
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2793
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1214
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1470
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1371
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1610
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1766
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1636
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1065
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1793
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1837
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1854
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2409
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1870
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1962
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1525
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1717
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 2977
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1659
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2104
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1737
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1134
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1582
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2072
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1652
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1553
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1670
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2593
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1409
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1598
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1582
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1444
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1510
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1609
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2034
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1383
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1212
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1362
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1311
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2110
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1790
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2172
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1590
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3720
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1396
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1685
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1136
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1877
List do Katowíc Napísal: Administrator 2425
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1538
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1311
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2778
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1478
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1564
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2711
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1576
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1799
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1667
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1479
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1189
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1377
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2428
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1563
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1916
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1876
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1978
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1549
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1875
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1557
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1666
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2806
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2191
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1280
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1242
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1325
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1252
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1251
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1297
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1382
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3000
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2936
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1311
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1733
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1454
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3294
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2402
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1766
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1381
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1277
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1495
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1536
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1243
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1178
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1311
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1810
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1398
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1471
Odpovede Napísal: Administrator 3907
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1105
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1837
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2338
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1773
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1421
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1558
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1504
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1751
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1721
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2115
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1640
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1827
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1475
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2593
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4610
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5543
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8894
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4254
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2738
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1867
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4794
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2180
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2700
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5624
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1709
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12613
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4487
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2271
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1465
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1197
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1617
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1574
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2139
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1641
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1706
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1473
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1452
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1345
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1343
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1921
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1566
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1710
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1805
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1858
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1446
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1293
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1398
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1194
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1198
23. december - roráty Napísal: Administrator 2319
22. december - roráty Napísal: Administrator 1152
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1931
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6618
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1711
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1847
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1488
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1284
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1283
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1273
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1303
10. decembra Napísal: Administrator 1258
9. decembra Napísal: Administrator 1310
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1605
7. decembra Napísal: Administrator 1394
5. december Napísal: Administrator 1670
4. december Napísal: Administrator 1106
3. december Napísal: Administrator 1305
2. december Napísal: Administrator 1375
1. december Napísal: Administrator 1426
30. november Napísal: Administrator 1425
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 36704
Farský úrad Napísal: Administrator 39310
Bohoslužby Napísal: Administrator 45785
12. NEDEĽA Napísal: Administrator 177597
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18094
Adorácie Napísal: Administrator 17350
Domov Napísal: Administrator 57089