Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 697
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 465
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 487
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 651
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 595
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 562
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 870
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 673
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 38907
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 38884
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 550
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 43820
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 42699
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 39737
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 37143
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 605
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 813
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 912
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 789
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 673
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 794
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 760
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 685
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 670
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 518
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 663
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 712
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 545
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 616
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 720
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 614
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 662
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 633
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 710
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 426
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 773
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3540
Advent s KBS Napísal: Super User 5826
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7438
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7722
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7658
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10739
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 736
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 758
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 25131
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 615
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 778
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 543
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1212
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 673
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 826
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 817
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 958
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 761
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 877
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 876
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 911
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 947
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 869
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1057
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1061
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1197
Roráty 2016 Napísal: Super User 1510
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 904
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1122
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 864
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 889
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1352
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 940
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1088
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 790
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 737
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 785
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 880
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 837
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 816
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 813
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 721
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1194
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 644
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1472
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2574
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2064
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1239
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 838
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 862
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 946
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1032
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 784
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1313
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3579
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1991
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1190
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 944
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1019
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1083
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1117
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 906
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1035
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1043
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1374
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1274
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1300
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1540
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1613
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1512
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2090
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 888
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3155
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1623
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1405
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2296
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1473
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1554
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1462
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1138
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1326
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 960
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1100
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1265
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1109
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1042
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1380
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1282
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1198
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1246
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1251
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1441
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1251
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1455
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1025
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 938
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1171
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1472
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1122
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1268
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1479
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2548
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1578
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1397
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1673
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5948
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2123
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1502
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1379
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2195
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1268
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2471
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1247
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1521
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1160
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1192
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1408
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1219
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1197
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1487
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1411
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1302
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1133
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2082
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1258
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2870
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1260
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1534
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1456
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1674
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1845
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1714
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1112
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1864
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1907
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1919
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2499
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1939
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2025
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1581
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1810
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3063
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1726
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2167
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1817
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1211
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1637
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2150
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1723
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1632
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1730
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2653
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1464
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1687
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1663
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1561
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1598
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1689
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2105
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1472
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1284
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1431
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1392
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2225
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1871
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2247
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1636
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3799
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1468
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1737
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1201
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1946
List do Katowíc Napísal: Administrator 2490
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1611
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1377
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2852
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1545
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1615
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2835
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1632
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1882
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1763
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1571
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1238
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1442
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2513
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1634
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1990
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1950
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2065
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1634
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1942
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1626
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1732
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2872
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2310
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1358
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1300
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1384
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1338
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1331
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1375
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1458
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3086
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3049
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1362
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1816
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1506
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3374
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2474
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1832
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1445
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1338
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1525
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1590
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1280
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1231
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1381
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1889
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1485
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1553
Odpovede Napísal: Administrator 3990
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1156
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1928
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2429
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1844
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1480
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1628
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1559
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1827
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1792
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2191
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1703
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1903
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1523
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2658
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4705
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5646
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9016
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4344
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2807
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1912
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4877
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2257
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2807
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5719
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1745
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12693
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4596
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2346
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1529
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1255
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1703
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1657
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2219
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1702
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1772
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1533
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1527
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1396
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1408
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2001
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1627
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1774
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1888
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1941
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1511
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1357
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1476
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1225
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1259
23. december - roráty Napísal: Administrator 2372
22. december - roráty Napísal: Administrator 1215
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1996
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6864
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1793
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1916
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1550
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1338
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1332
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1329
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1373
10. decembra Napísal: Administrator 1320
9. decembra Napísal: Administrator 1369
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1665
7. decembra Napísal: Administrator 1459
5. december Napísal: Administrator 1750
4. december Napísal: Administrator 1157
3. december Napísal: Administrator 1355
2. december Napísal: Administrator 1424
1. december Napísal: Administrator 1498
30. november Napísal: Administrator 1500
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 46254
Farský úrad Napísal: Administrator 39977
Bohoslužby Napísal: Administrator 47329
25. NEDEĽA Napísal: Administrator 184298
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18605
Adorácie Napísal: Administrator 17673
Domov Napísal: Administrator 71642