Deväť rokov od smrti

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 627
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 411
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 422
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 564
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 552
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 504
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 792
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 596
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 25653
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 26026
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 481
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 31013
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 30275
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 27601
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 25223
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 551
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 734
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 816
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 686
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 585
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 708
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 697
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 608
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 581
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 457
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 582
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 624
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 475
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 538
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 623
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 545
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 578
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 572
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 623
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 394
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 687
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3329
Advent s KBS Napísal: Super User 5488
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7061
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7268
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7230
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10076
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 650
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 672
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 23961
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 553
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 714
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 483
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1118
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 621
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 744
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 744
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 869
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 694
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 805
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 808
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 833
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 864
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 797
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 976
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 991
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1097
Roráty 2016 Napísal: Super User 1385
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 852
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1018
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 789
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 808
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1205
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 861
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 998
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 721
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 657
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 717
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 815
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 761
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 749
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 745
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 661
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1118
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 575
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1373
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2381
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1896
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1148
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 766
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 804
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 866
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 941
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 709
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1225
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3480
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1904
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1101
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 867
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 946
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1007
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1024
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 843
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 950
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 977
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1279
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1203
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1204
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1440
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1523
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1394
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2002
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 781
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3043
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1545
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1310
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2204
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1381
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1459
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1352
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1078
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1270
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 899
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1035
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1186
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1049
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 970
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1286
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1242
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1120
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1162
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1170
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1353
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1170
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1392
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 956
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 885
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1103
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1374
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1036
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1212
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1416
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2470
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1520
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1315
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1598
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5833
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2062
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1421
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1293
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2105
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1207
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2396
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1167
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1438
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1101
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1136
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1346
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1175
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1130
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1409
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1352
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1216
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1082
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 1987
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1190
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2788
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1209
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1465
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1364
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1604
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1759
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1626
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1063
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1789
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1833
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1848
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2400
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1862
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1947
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1517
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1711
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 2968
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1650
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2098
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1729
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1127
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1575
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2061
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1647
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1549
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1665
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2585
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1403
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1590
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1571
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1434
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1499
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1604
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2025
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1377
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1205
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1354
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1306
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2094
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1781
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2165
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1586
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3714
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1390
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1681
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1132
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1869
List do Katowíc Napísal: Administrator 2421
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1529
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1304
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2771
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1471
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1559
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2703
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1569
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1793
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1656
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1473
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1184
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1373
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2418
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1554
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1911
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1871
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1966
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1537
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1867
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1548
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1661
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2800
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2182
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1270
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1239
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1316
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1246
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1245
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1290
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1377
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 2990
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2926
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1303
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1723
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1450
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3285
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2395
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1758
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1372
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1269
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1489
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1530
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1240
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1170
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1304
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1799
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1389
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1459
Odpovede Napísal: Administrator 3900
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1102
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1828
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2330
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1769
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1417
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1547
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1503
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1742
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1713
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2111
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1635
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1818
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1471
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2587
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4599
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5535
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8882
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4248
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2729
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1862
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4785
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2169
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2695
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5620
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1707
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12610
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4477
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2266
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1459
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1187
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1610
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1566
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2127
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1635
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1697
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1467
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1446
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1340
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1340
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1909
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1561
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1703
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1797
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1849
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1441
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1287
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1392
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1189
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1192
23. december - roráty Napísal: Administrator 2314
22. december - roráty Napísal: Administrator 1146
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1923
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6609
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1706
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1838
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1485
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1280
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1274
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1265
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1295
10. decembra Napísal: Administrator 1255
9. decembra Napísal: Administrator 1306
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1601
7. decembra Napísal: Administrator 1387
5. december Napísal: Administrator 1665
4. december Napísal: Administrator 1102
3. december Napísal: Administrator 1296
2. december Napísal: Administrator 1368
1. december Napísal: Administrator 1418
30. november Napísal: Administrator 1417
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 36156
Farský úrad Napísal: Administrator 39195
Bohoslužby Napísal: Administrator 45673
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Napísal: Administrator 177082
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18037
Adorácie Napísal: Administrator 17321
Domov Napísal: Administrator 56182