Ján Pavol II. už blahoslavený

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 626
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 409
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 420
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 561
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 551
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 502
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 792
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 592
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 25475
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 25857
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 480
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 30825
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 30103
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 27437
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 25053
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 549
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 733
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 816
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 684
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 585
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 707
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 696
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 608
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 579
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 456
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 579
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 620
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 475
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 538
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 621
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 542
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 577
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 572
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 622
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 393
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 686
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3324
Advent s KBS Napísal: Super User 5483
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7054
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7259
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7224
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10066
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 649
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 668
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 23945
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 551
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 711
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 482
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1116
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 621
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 741
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 742
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 869
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 693
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 803
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 806
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 832
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 863
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 796
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 973
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 991
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1096
Roráty 2016 Napísal: Super User 1383
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 852
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1017
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 789
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 808
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1202
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 858
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 998
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 720
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 656
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 716
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 814
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 761
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 747
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 744
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 659
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1116
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 575
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1372
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2377
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1894
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1147
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 765
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 802
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 865
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 941
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 706
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1223
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3476
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1902
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1099
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 863
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 944
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1005
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1021
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 841
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 949
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 976
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1275
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1201
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1201
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1436
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1522
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1390
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 1999
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 780
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3041
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1541
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1307
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2202
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1377
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1458
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1351
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1077
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1269
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 899
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1031
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1185
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1048
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 967
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1283
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1240
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1118
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1160
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1166
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1352
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1169
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1391
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 955
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 883
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1101
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1371
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1035
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1210
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1412
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2467
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1519
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1312
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1595
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5826
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2061
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1419
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1291
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2105
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1206
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2396
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1165
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1436
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1100
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1134
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1343
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1173
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1128
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1407
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1352
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1215
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1081
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 1985
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1189
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2786
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1208
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1463
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1361
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1602
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1755
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1624
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1062
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1786
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1832
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1844
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2398
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1859
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1946
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1515
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1707
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 2967
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1648
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2097
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1725
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1127
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1574
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2060
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1643
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1545
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1664
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2583
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1401
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1588
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1569
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1433
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1499
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1602
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2025
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1373
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1205
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1353
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1305
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2093
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1779
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2165
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1586
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3712
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1390
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1680
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1131
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1866
List do Katowíc Napísal: Administrator 2420
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1527
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1301
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2766
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1471
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1556
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2702
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1567
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1792
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1654
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1471
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1182
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1369
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2417
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1554
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1908
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1870
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1966
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1537
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1864
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1546
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1659
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2798
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2180
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1269
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1236
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1315
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1242
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1244
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1289
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1372
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 2986
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2922
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1298
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1721
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1449
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3283
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2394
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1756
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1371
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1267
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1489
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1527
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1240
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1170
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1303
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1798
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1389
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1458
Odpovede Napísal: Administrator 3896
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1102
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1824
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2327
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1768
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1416
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1547
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1502
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1742
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1712
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2109
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1633
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1815
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1471
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2584
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4597
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5534
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8878
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4246
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2729
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1862
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4782
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2167
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2692
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5619
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1706
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12606
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4474
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2265
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1459
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1186
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1609
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1564
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2125
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1634
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1696
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1467
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1444
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1339
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1339
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1908
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1560
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1701
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1796
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1847
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1439
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1284
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1390
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1189
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1190
23. december - roráty Napísal: Administrator 2313
22. december - roráty Napísal: Administrator 1145
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1923
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6606
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1705
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1836
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1484
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1278
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1272
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1265
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1294
10. decembra Napísal: Administrator 1255
9. decembra Napísal: Administrator 1302
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1600
7. decembra Napísal: Administrator 1387
5. december Napísal: Administrator 1663
4. december Napísal: Administrator 1100
3. december Napísal: Administrator 1294
2. december Napísal: Administrator 1367
1. december Napísal: Administrator 1416
30. november Napísal: Administrator 1416
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 36029
Farský úrad Napísal: Administrator 39182
Bohoslužby Napísal: Administrator 45658
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Napísal: Administrator 176958
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18025
Adorácie Napísal: Administrator 17319
Domov Napísal: Administrator 56000