Iné poľské stránky

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 670
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 448
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 467
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 630
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 577
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 544
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 854
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 652
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 34175
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 34273
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 533
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 39040
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 38070
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 35228
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 32631
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 586
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 795
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 882
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 758
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 654
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 775
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 738
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 665
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 654
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 499
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 645
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 692
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 527
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 594
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 694
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 595
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 644
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 608
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 695
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 411
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 756
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3483
Advent s KBS Napísal: Super User 5731
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7317
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7583
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7525
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10534
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 720
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 739
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24776
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 603
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 761
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 526
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1188
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 648
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 803
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 797
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 941
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 746
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 860
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 857
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 890
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 920
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 850
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1035
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1044
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1178
Roráty 2016 Napísal: Super User 1481
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 888
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1101
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 848
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 874
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1310
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 927
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1063
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 769
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 718
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 772
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 860
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 822
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 801
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 799
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 703
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1165
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 624
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1441
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2527
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2012
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1219
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 820
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 846
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 930
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1008
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 766
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1295
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3553
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1966
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1169
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 924
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 999
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1058
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1095
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 890
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1013
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1023
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1350
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1254
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1267
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1518
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1589
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1483
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2063
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 862
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3128
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1606
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1377
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2274
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1452
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1533
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1439
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1117
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1312
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 940
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1084
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1246
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1088
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1025
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1360
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1270
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1182
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1228
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1229
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1421
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1235
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1438
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1006
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 923
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1158
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1452
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1108
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1255
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1461
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2530
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1562
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1372
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1657
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5913
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2108
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1487
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1361
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2176
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1254
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2451
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1225
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1503
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1146
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1179
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1392
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1209
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1184
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1471
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1396
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1287
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1123
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2060
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1241
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2853
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1247
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1519
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1438
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1663
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1825
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1694
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1096
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1846
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1882
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1903
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2471
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1922
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2007
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1565
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1790
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3041
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1712
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2149
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1802
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1195
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1621
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2135
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1705
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1608
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1714
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2637
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1448
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1667
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1646
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1529
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1577
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1662
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2085
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1449
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1264
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1414
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1374
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2199
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1853
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2222
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1621
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3773
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1456
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1723
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1186
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1930
List do Katowíc Napísal: Administrator 2467
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1595
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1366
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2831
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1528
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1598
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2804
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1614
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1861
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1744
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1551
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1226
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1426
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2488
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1613
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1969
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1925
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2043
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1617
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1925
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1606
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1719
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2846
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2273
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1343
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1285
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1368
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1320
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1309
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1363
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1441
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3067
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3010
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1349
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1797
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1492
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3361
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2452
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1819
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1425
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1318
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1512
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1576
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1267
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1217
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1354
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1868
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1471
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1526
Odpovede Napísal: Administrator 3967
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1141
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1912
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2404
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1823
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1463
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1613
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1543
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1808
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1774
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2175
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1685
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1885
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1508
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2641
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4681
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5615
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8988
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4309
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2780
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1896
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4851
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2240
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2780
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5689
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1728
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12663
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4561
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2330
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1512
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1239
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1684
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1639
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2193
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1687
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1752
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1517
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1507
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1378
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1385
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1979
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1606
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1754
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1873
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1923
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1496
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1341
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1459
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1211
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1244
23. december - roráty Napísal: Administrator 2357
22. december - roráty Napísal: Administrator 1201
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1982
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6791
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1772
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1892
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1536
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1325
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1318
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1317
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1359
10. decembra Napísal: Administrator 1307
9. decembra Napísal: Administrator 1356
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1647
7. decembra Napísal: Administrator 1445
5. december Napísal: Administrator 1737
4. december Napísal: Administrator 1143
3. december Napísal: Administrator 1345
2. december Napísal: Administrator 1411
1. december Napísal: Administrator 1484
30. november Napísal: Administrator 1485
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 42251
Farský úrad Napísal: Administrator 39769
Bohoslužby Napísal: Administrator 46744
20. NEDEĽA Napísal: Administrator 181897
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18431
Adorácie Napísal: Administrator 17552
Domov Napísal: Administrator 65153