Iné poľské stránky

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 624
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 409
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 419
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 558
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 550
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 498
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 792
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 588
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 25231
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 25594
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 476
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 30570
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 29830
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 27224
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 24825
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 549
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 733
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 814
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 683
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 583
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 703
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 695
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 604
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 579
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 455
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 577
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 617
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 473
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 533
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 618
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 541
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 575
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 572
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 618
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 393
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 685
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3321
Advent s KBS Napísal: Super User 5475
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7049
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7245
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7216
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10045
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 645
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 665
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 23923
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 548
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 709
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 481
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1115
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 620
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 740
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 742
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 866
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 692
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 802
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 805
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 831
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 862
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 794
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 968
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 989
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1095
Roráty 2016 Napísal: Super User 1380
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 852
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1013
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 787
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 805
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1198
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 857
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 996
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 719
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 653
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 716
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 811
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 760
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 747
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 740
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 657
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1116
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 572
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1370
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2371
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1892
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1142
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 764
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 801
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 863
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 940
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 703
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1223
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3473
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1898
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1097
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 860
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 943
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1004
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1018
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 839
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 946
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 973
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1271
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1201
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1198
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1433
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1522
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1386
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 1995
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 775
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3034
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1539
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1306
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2201
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1376
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1456
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1349
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1073
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1268
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 896
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1029
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1184
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1046
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 967
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1279
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1240
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1114
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1156
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1164
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1350
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1166
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1389
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 950
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 881
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1098
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1367
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1032
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1210
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1412
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2467
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1517
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1311
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1593
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5824
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2060
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1416
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1289
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2105
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1205
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2394
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1163
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1435
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1099
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1134
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1342
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1171
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1126
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1407
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1351
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1212
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1080
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 1983
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1187
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2785
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1207
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1458
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1358
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1600
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1753
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1622
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1060
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1784
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1828
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1842
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2395
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1858
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1944
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1514
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1705
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 2965
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1647
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2095
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1725
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1124
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1574
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2059
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1642
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1542
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1664
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2581
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1400
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1585
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1568
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1432
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1496
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1600
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2023
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1372
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1203
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1351
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1302
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2092
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1778
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2163
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1585
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3710
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1390
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1677
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1129
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1863
List do Katowíc Napísal: Administrator 2417
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1525
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1301
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2765
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1469
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1553
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2695
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1566
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1786
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1651
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1467
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1181
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1367
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2416
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1550
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1906
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1868
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1963
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1535
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1864
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1545
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1657
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2797
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2175
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1267
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1234
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1313
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1241
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1242
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1286
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1367
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 2983
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2921
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1298
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1720
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1448
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3281
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2393
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1755
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1370
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1267
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1489
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1526
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1239
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1169
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1302
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1795
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1387
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1456
Odpovede Napísal: Administrator 3892
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1100
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1824
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2325
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1764
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1413
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1546
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1499
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1740
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1710
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2105
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1632
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1813
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1469
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2583
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4590
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5532
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8872
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4243
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2728
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1862
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4779
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2165
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2689
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5614
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1706
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12603
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4469
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2261
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1454
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1184
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1605
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1562
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2124
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1631
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1694
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1465
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1442
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1337
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1336
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1907
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1560
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1699
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1794
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1846
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1439
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1282
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1387
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1189
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1187
23. december - roráty Napísal: Administrator 2311
22. december - roráty Napísal: Administrator 1144
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1920
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6603
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1700
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1835
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1480
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1278
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1271
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1264
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1293
10. decembra Napísal: Administrator 1251
9. decembra Napísal: Administrator 1301
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1600
7. decembra Napísal: Administrator 1386
5. december Napísal: Administrator 1662
4. december Napísal: Administrator 1099
3. december Napísal: Administrator 1292
2. december Napísal: Administrator 1366
1. december Napísal: Administrator 1414
30. november Napísal: Administrator 1415
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 35869
Farský úrad Napísal: Administrator 39152
Bohoslužby Napísal: Administrator 45617
11. NEDEĽA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Napísal: Administrator 176779
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18012
Adorácie Napísal: Administrator 17311
Domov Napísal: Administrator 55723