Prvá návšteva JPII na Slovensku

22 rokov od návštevy Jána Pavla Veľkého

Pred 22 rokmi - 21. apríla 1990 - zažilo bývalé Československo historickú udalosť. Na dvojdňovú návštevu Čiech, Moravy a Slovenska pricestoval pápež Ján Pavol II. Prezident Václav Havel označil skutočnosť, že pápež prišiel do bývalého Československa iba pol roka po zamatovej revolúcii v novembri 1989, za malý zázrak.

PÁPEŽ CHCEL PRÍSŤ UŽ V ROKU 1985

Ján Pavol II. prejavil pritom záujem o návštevu Československa už v roku 1985 - na 1100. výročie úmrtia sv. Metoda. Pod pozvánku kardinála Františka Tomáška sa však odmietol podpísať prezident Gustáv Husák.

Návšteva Svätého Otca v Prahe vyvrcholila omšou na Letenskej pláni. Z Prahy odcestoval Ján Pavol II. na Moravu a odslúžil sv. omšu na Velehrade, na ktorom sídlili vierozvestovia sv. Cyril a Metod.

POSLEDNÉ HODINY STRÁVIL VO VAJNOROCH

Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko dovedna trikrát. Okrem apríla 1990 zavítal do SR ešte v dňoch 30.6.-3.7.1995 a 11.-14. septembra 2003.

Svoje putovanie po Česko-Slovensku zakončil pápež v roku 1990 v Bratislave. Na letisku vo Vajnoroch sme ho privítali 22. apríla 1990. V príhovore vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska k Panne Márii a Petrovmu nástupcovi je vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Státisíce ľudí vtedy 22. apríla 1990 prišli na staré vajnorské letisko, aby si vypočuli slová povzbudenia i nádeje v hektickom období bezprostredne po Nežnej revolúcii.

Vajnorská výzva pápeža "Nebojte sa" obletela celú transformujúcu sa Európu. V kázni pripomenul veľký význam pútí, ktoré sa organizovali v posledných rokoch pred novembrom 1989.

Keď sa Ján Pavol II. lúčil v roku 1990 na vajnorskom letisku v Bratislave, povedal: Mnohé veci nás spájajú a vedú nás k tomu, aby sme boli spolu a spolu aj žili a pracovali... V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že to nie je „zbohom“, ale „dovidenia.“