Prvá návšteva JPII na Slovensku

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 692
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 460
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 483
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 646
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 590
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 559
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 866
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 669
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 38154
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 38185
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 546
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 43075
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 41997
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 39026
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 36422
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 599
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 808
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 906
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 780
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 669
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 790
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 755
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 681
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 667
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 516
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 659
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 707
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 543
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 614
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 714
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 608
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 662
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 628
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 708
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 423
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 770
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3532
Advent s KBS Napísal: Super User 5812
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7415
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7704
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7634
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10706
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 733
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 752
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 25074
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 613
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 775
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 539
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1205
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 666
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 823
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 814
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 954
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 760
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 874
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 870
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 905
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 941
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 864
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1052
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1056
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1192
Roráty 2016 Napísal: Super User 1501
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 899
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1120
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 862
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 888
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1347
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 938
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1087
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 784
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 732
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 783
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 876
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 835
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 814
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 809
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 717
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1191
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 641
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1466
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2562
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2054
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1235
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 835
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 859
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 943
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1029
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 781
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1310
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3574
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1987
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1187
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 939
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1016
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1076
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1112
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 903
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1030
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1039
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1372
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1273
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1291
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1536
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1609
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1509
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2081
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 884
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3146
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1618
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1399
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2291
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1470
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1550
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1460
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1134
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1324
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 958
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1097
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1262
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1105
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1040
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1376
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1279
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1196
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1242
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1248
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1436
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1250
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1452
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1024
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 935
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1169
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1470
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1118
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1267
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1477
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2545
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1574
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1392
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1670
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5941
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2120
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1499
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1376
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2189
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1263
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2467
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1243
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1518
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1158
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1190
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1404
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1217
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1194
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1482
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1408
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1299
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1132
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2076
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1253
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2866
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1256
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1532
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1452
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1671
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1842
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1711
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1111
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1862
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1902
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1918
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2494
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1937
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2022
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1578
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1805
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3061
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1725
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2165
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1813
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1209
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1633
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2147
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1720
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1627
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1728
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2647
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1462
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1681
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1660
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1551
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1592
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1684
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2101
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1466
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1279
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1427
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1389
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2220
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1865
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2243
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1631
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3794
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1467
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1735
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1200
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1945
List do Katowíc Napísal: Administrator 2485
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1608
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1375
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2846
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1541
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1611
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2828
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1630
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1876
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1759
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1566
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1237
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1440
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2510
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1630
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1985
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1950
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2061
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1631
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1941
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1622
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1732
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2867
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2302
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1356
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1298
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1382
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1334
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1328
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1372
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1456
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3084
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3038
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1359
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1813
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1503
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3372
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2471
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1829
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1441
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1333
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1524
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1587
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1277
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1228
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1375
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1884
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1483
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1546
Odpovede Napísal: Administrator 3983
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1152
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1926
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2426
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1840
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1478
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1625
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1557
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1821
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1787
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2189
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1700
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1899
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1520
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2655
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4701
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5636
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9009
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4335
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2798
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1908
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4869
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2252
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2803
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5713
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1743
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12686
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4589
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2343
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1527
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1251
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1701
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1654
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2214
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1698
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1768
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1530
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1524
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1393
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1401
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1999
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1621
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1770
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1885
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1935
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1507
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1354
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1474
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1222
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1257
23. december - roráty Napísal: Administrator 2368
22. december - roráty Napísal: Administrator 1213
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1995
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6855
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1791
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1909
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1549
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1335
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1329
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1326
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1370
10. decembra Napísal: Administrator 1317
9. decembra Napísal: Administrator 1365
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1661
7. decembra Napísal: Administrator 1454
5. december Napísal: Administrator 1748
4. december Napísal: Administrator 1154
3. december Napísal: Administrator 1352
2. december Napísal: Administrator 1419
1. december Napísal: Administrator 1496
30. november Napísal: Administrator 1497
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 45618
Farský úrad Napísal: Administrator 39938
Bohoslužby Napísal: Administrator 47255
24. NEDEĽA Napísal: Administrator 184013
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18579
Adorácie Napísal: Administrator 17656
Domov Napísal: Administrator 70042