Prvé výročie blahorečenia JPII

Prvé výročie blahorečenia JPII Veľkého

Írsky prímas o výročí blahorečenia Jána Pavla II.

Vatikán/Írsko 1. mája (RV) – „Hrdinský svedok viery, lásky a odvahy“, ktorý „pomáhal veriacim sveta, aby nemali strach nazývať sa kresťanmi, prináležať Cirkvi a hovoriť o evanjeliu“. Takto spomína írsky prímas kardinál Seàn Brady na blahoslaveného Jána Pavla II. v liste napísanom pri príležitosti prvého výročia jeho blahorečenia 1. mája.

Arcibiskup Armaghu sa v texte pozastavuje pri hlbokej pečati, ktorú zanechala v Írsku apoštolská návšteva pápeža Wojtylu na ostrove v roku 1979 a vyjadruje vďačnosť írskej cirkvi „za víziu a nádej tohto mimoriadneho človeka a výnimočného Kristovho učeníka“, ako aj za jeho „múdru orientáciu“ vyjadrenú počas návštevy. „Obracajúc pohľad na tieto historické chvíle – píše sa ďalej v liste – je úžasné vidieť, aké prorocké a prezieravé bolo jeho posolstvo k nám v tej dobe. Snáď – poznamenal kardinál Brady – keby sme venovali väčšiu pozornosť jeho varovaniam proti nadmernej chamtivosti a vzali si k srdcu s väčšou vážnosťou jeho výzvu na ukončenie násilia, niektorým z najhorších účinkov našej súčasnej ekonomickej krízy a zbytočnej bolesti našej minulosti by bolo možné predísť.“ Pripomína „nesmierne dedičstvo jeho myslenia a učenia”, ale aj mimoriadnu dôstojnosť, s akou sa konfrontoval s chorobou až po smrť.

Írsky prímas uzatvára prosiac blahoslaveného Jána Pavla II. o príhovor, aby v tomto okamihu, ktorý je pre život krajiny rozhodujúcim, viedol Írsku cirkev po ceste Kristovej: ceste slobody, nádeje a obnovy.


Slová Jána Pavla II. sa budú šíriť aj cez SMS-kyTaliansko 1. mája (RV) – Pri príležitosti prvého výročia blahorečenia Jána Pavla II. prišla istá talianska marketingová spoločnosť so zaujímavým nápadom, a to rozosielať sms-správy s citátmi tohto pápeža. Službu s názvom „Slová Jána Pavla II.“, ktorá bude platná nasledujúce štyri roky, si môžu Taliani aktivovať zaslaním bezplatnej SMS-ky. Už niekoľko rokov zasielajú takýmto spôsobom rôzne spoločnosti zákazníkom denné informácie zo sveta spravodajstva, športu, počasia, či inzerciu.

Organizátori iniciatívy tak chcú prostredníctvom rovnakej technológie rozosielať myšlienky pápeža, aby ľuďom pripomenuli, že „je tu stále niekto, na koho sa možno obrátiť so starosťami a začať deň s radosťou“. Práve pápež Ján Pavol II. počas svojho života neustále pripomínal, že nové technológie, a to aj tie najmodernejšie, je nutné využívať na ohlasovanie radostnej zvesti. Iniciatíva je spojená aj s ďalšími dvomi SMS-kovými službami: Svätý dňa a Slová pre život.


K výročí beatifikace Jana Pavla II.


(1. 5. 2012,Vatikán) Jan Pavel II. je blahoslavený pro svou víru. Ta byla od počátku základem jeho života a později prostupovala jeho papežskou službu, řekl kard. Zenon Grocholewski během dnešní mše svaté v bazilice sv. Petra u příležitosti prvního výročí beatifikace polského papeže. Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu a zároveň dlouholetý spolupracovník blahoslaveného papeže připomněl intenzitu, s níž prožíval svou víru:

„Blahoslavený jsi, protože jsi uvěřil!“ Ano, víra byla základním pramenem důvěry v Boha tohoto velkého papeže, jeho fascinace Božím tajemstvím, stejně jako vůle a dynamismu, s nimiž vnášel tato tajemství do současného světa, aby jej mohla uzdravovat a obohacovat. ... Mocné volání tohoto papež k současnému světu: „Otevřete brány Kristu“ a veškeré jeho působení byly plodem oné horoucí, hluboké víry, kterou přetékala jeho mysl i srdce.“

Kardinál Grocholewski zdůraznil, že příklad Jana Pavla II. je pro nás výzvou, abychom pečovali o vlastní duchovní život. „Každý z nás je zodpovědný za svou víru. Víra v nás totiž může sílit, růst, ale může také slábnout, můžeme ji dokonce ztratit – pro svou nedbalost,“ řekl kard. Grocholewski ve své homilii, kterou uzavřel invokací:

„Pane, rozmnož naši víru!“, abychom přinášeli v životě plody, jaké od nás očekává milující Bůh... A Ty, blahoslavený Jane Pavle II. – kterého v roce 1978 Bůh povolal, abys z Petrova stolce posiloval bratry ve víře – čiň tak nadále, nyní již z domu Otcova.“