Svätorečenie - 27. 4. 2014

Fatimská slávnosť - pozvanie

Srdečne Vás pozývame na Fatimskú slávnosť, ktorá bude v pondelok 13. mája 2019 o 17:00 vo farskom kostole vo Višňovom.