Svätorečenie - 27. 4. 2014

Dobrá Novina vo Višňovom