Tretia liturgická spomienka - 2013

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 634
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 416
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 425
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 569
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 553
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 509
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 801
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 598
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 26235
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 26566
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 486
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 31592
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 30827
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 28177
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 25752
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 554
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 739
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 821
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 691
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 590
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 716
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 702
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 612
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 589
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 463
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 585
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 629
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 481
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 539
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 630
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 551
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 583
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 574
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 627
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 396
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 692
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3355
Advent s KBS Napísal: Super User 5507
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7098
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7298
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7272
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10133
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 654
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 677
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24046
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 558
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 716
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 484
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1125
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 623
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 745
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 747
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 872
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 697
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 808
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 813
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 840
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 871
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 802
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 979
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 999
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1104
Roráty 2016 Napísal: Super User 1391
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 856
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1025
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 794
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 815
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1219
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 867
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1005
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 725
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 661
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 724
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 819
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 770
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 756
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 748
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 663
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1123
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 579
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1378
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2387
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 1909
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1154
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 772
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 808
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 874
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 949
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 713
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1232
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3486
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1910
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1109
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 871
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 953
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1012
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1031
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 848
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 954
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 983
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1286
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1207
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1209
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1445
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1529
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1395
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2008
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 787
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3051
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1548
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1314
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2211
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1389
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1465
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1360
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1085
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1276
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 901
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1038
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1191
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1052
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 977
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1291
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1245
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1127
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1165
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1180
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1362
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1173
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1397
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 959
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 886
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1105
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1381
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1041
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1221
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1419
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2474
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1521
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1318
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1605
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5838
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2069
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1425
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1298
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2112
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1213
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2402
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1175
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1444
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1104
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1141
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1349
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1177
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1136
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1414
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1354
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1221
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1085
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 1993
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1197
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2792
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1213
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1468
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1369
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1609
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1765
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1634
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1065
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1793
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1835
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1853
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2406
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1870
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 1956
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1523
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1716
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 2977
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1656
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2103
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1736
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1133
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1578
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2070
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1652
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1552
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1668
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2593
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1409
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1594
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1579
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1442
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1508
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1608
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2031
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1380
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1211
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1361
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1310
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2104
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1787
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2170
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1589
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3718
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1392
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1684
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1134
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1873
List do Katowíc Napísal: Administrator 2425
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1535
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1311
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2776
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1478
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1564
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2709
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1573
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1798
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1663
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1475
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1186
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1375
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2426
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1562
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1914
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1874
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 1973
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1545
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1874
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1556
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1665
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2801
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2191
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1279
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1241
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1324
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1249
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1250
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1296
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1380
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 2997
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 2934
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1309
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1730
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1452
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3290
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2401
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1766
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1381
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1275
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1493
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1534
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1243
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1175
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1310
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1810
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1398
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1467
Odpovede Napísal: Administrator 3905
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1105
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1833
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2337
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1773
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1418
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1556
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1503
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1749
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1720
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2114
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1638
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1826
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1475
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2592
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4606
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5539
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8890
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4252
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2736
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1865
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4791
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2178
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2700
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5623
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1709
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12613
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4480
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2270
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1462
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1195
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1614
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1573
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2138
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1640
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1706
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1472
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1451
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1345
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1342
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1918
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1565
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1708
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1801
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1858
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1444
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1293
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1396
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1193
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1197
23. december - roráty Napísal: Administrator 2318
22. december - roráty Napísal: Administrator 1151
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1928
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6615
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1709
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1847
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1488
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1283
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1281
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1271
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1301
10. decembra Napísal: Administrator 1257
9. decembra Napísal: Administrator 1307
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1605
7. decembra Napísal: Administrator 1393
5. december Napísal: Administrator 1670
4. december Napísal: Administrator 1105
3. december Napísal: Administrator 1303
2. december Napísal: Administrator 1374
1. december Napísal: Administrator 1425
30. november Napísal: Administrator 1423
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 36577
Farský úrad Napísal: Administrator 39283
Bohoslužby Napísal: Administrator 45756
12. NEDEĽA Napísal: Administrator 177467
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18075
Adorácie Napísal: Administrator 17342
Domov Napísal: Administrator 56885