Tretie Fatimské tajomstvo

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 741
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 491
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 512
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 674
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 629
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 589
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 901
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 690
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 42849
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 42704
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 565
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 47794
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 46477
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 43543
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 41057
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 630
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 841
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 947
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 821
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 705
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 818
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 788
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 711
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 690
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 537
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 685
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 730
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 562
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 634
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 738
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 629
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 675
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 654
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 733
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 444
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 792
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3590
Advent s KBS Napísal: Super User 5879
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7547
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7813
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7729
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10862
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 764
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 786
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 25412
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 629
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 796
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 571
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1246
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 705
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 846
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 832
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 978
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 785
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 899
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 902
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 930
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 977
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 889
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1076
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1078
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1223
Roráty 2016 Napísal: Super User 1545
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 926
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1151
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 885
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 915
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1416
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 955
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1118
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 816
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 749
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 799
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 895
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 849
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 828
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 826
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 739
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1226
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 660
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1497
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2622
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2113
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1257
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 855
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 875
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 961
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1051
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 797
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1334
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3603
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2020
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1218
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 968
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1052
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1103
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1145
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 942
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1061
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1060
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1408
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1300
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1338
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1567
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1646
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1544
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2130
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 919
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3188
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1639
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1451
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2325
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1501
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1580
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1486
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1161
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1346
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 986
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1121
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1287
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1130
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1063
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1398
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1303
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1221
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1267
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1269
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1461
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1266
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1476
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1041
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 956
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1185
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1492
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1137
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1284
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1496
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2572
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1602
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1420
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1695
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5985
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2142
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1518
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1398
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2224
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1286
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2496
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1267
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1538
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1180
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1204
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1424
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1236
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1215
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1502
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1429
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1319
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1149
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2103
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1293
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2889
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1276
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1554
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1475
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1693
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1866
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1729
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1126
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1886
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1929
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1939
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2547
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1960
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2050
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1599
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1829
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3084
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1744
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2184
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1837
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1230
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1654
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2168
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1744
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1658
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1746
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2681
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1481
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1709
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1684
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1605
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1620
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1710
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2123
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1494
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1307
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1450
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1417
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2262
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1893
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2278
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1654
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3831
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1485
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1754
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1217
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1958
List do Katowíc Napísal: Administrator 2514
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1624
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1386
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2877
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1562
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1628
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2855
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1648
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1904
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1776
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1591
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1248
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1462
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2538
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1656
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2016
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1969
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2085
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1654
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1963
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1642
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1750
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2896
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2344
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1371
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1319
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1399
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1360
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1352
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1388
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1471
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3100
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3095
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1376
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1845
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1519
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3390
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2487
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1850
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1462
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1351
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1543
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1605
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1297
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1246
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1418
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1908
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1500
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1590
Odpovede Napísal: Administrator 4018
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1173
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1946
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2456
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1862
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1495
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1643
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1578
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1844
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1806
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2210
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1722
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1923
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1545
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2672
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4736
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5688
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9059
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4402
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2844
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1929
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4916
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2275
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2827
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5753
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1764
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12720
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4633
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2359
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1543
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1272
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1723
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1669
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2232
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1716
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1792
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1546
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1544
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1416
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1428
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2022
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1651
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1797
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1903
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1957
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1527
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1376
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1497
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1241
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1274
23. december - roráty Napísal: Administrator 2390
22. december - roráty Napísal: Administrator 1226
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2018
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6928
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1814
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1956
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1565
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1354
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1349
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1339
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1382
10. decembra Napísal: Administrator 1333
9. decembra Napísal: Administrator 1383
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1677
7. decembra Napísal: Administrator 1469
5. december Napísal: Administrator 1762
4. december Napísal: Administrator 1167
3. december Napísal: Administrator 1367
2. december Napísal: Administrator 1435
1. december Napísal: Administrator 1510
30. november Napísal: Administrator 1515
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 49686
Farský úrad Napísal: Administrator 40198
Bohoslužby Napísal: Administrator 47849
29. NEDEĽA Napísal: Administrator 186294
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18763
Adorácie Napísal: Administrator 17787
Domov Napísal: Administrator 78959