V. Havel víta Jána Pavla II. v Prahe

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 34390
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1030
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 694
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 747
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 909
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 952
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 846
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1125
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 891
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 86472
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 83604
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 749
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 91129
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 85626
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 81206
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 77829
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 862
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1049
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1283
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1050
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 957
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1074
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1020
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1001
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 905
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 761
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 890
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 951
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 754
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 848
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 976
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 803
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 913
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 883
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 957
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 626
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 987
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4097
Advent s KBS Napísal: Super User 6632
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8382
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9010
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8617
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12264
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 977
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 979
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27723
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 806
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 980
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 773
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1515
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 920
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1023
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1001
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1189
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 951
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1110
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1115
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1174
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1296
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1080
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1295
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1269
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1461
Roráty 2016 Napísal: Super User 1813
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1128
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1376
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1061
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1099
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1890
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1169
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1362
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1018
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 931
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 985
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1062
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 998
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1030
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1012
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 934
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1842
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 863
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1726
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3011
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2532
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1466
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1041
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1050
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1149
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1244
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 997
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1561
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3855
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2282
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1482
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1222
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1446
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1341
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1414
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1158
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1291
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1291
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1702
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1574
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1744
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1868
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2030
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1837
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2533
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1166
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3604
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1827
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1773
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2570
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1736
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1802
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1858
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1400
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1547
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1231
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1334
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1497
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1350
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1256
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1587
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1509
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1412
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1499
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1542
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1646
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1474
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1673
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1225
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1147
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1370
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1739
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1309
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1456
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1665
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2824
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1809
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1669
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1968
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6313
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2337
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1686
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1607
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2457
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1486
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2752
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1500
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1721
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1363
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1404
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1630
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1419
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1372
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1670
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1642
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1520
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1341
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2385
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1633
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3068
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1469
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1751
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1678
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1881
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2085
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1963
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1321
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2105
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2184
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2145
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2843
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2180
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2282
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1810
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2075
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3365
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1967
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2397
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2014
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1427
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1833
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2378
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1936
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1876
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1919
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2922
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1659
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1970
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1889
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1968
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1843
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1942
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2359
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1741
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1509
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1654
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1638
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2626
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2096
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2533
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1864
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4144
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1676
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1922
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1408
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2157
List do Katowíc Napísal: Administrator 2730
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1804
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1540
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3129
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1764
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1827
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3173
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1870
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2119
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1985
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1797
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1403
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1652
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2770
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1864
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2246
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2199
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2333
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1877
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2183
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1855
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1898
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3194
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2669
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1558
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1498
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1576
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1538
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1547
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1563
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1656
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3367
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3683
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1559
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2061
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1889
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3598
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2655
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2044
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1672
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1572
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1742
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1792
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1502
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1430
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1727
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2114
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1764
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1900
Odpovede Napísal: Administrator 4364
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1429
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2240
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2803
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2089
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1661
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1839
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1759
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2032
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2012
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2433
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1909
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2151
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1743
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2884
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5066
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6100
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9507
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4810
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3112
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2110
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5172
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2480
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3055
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6015
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1942
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13003
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4952
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2517
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1713
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1481
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1882
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1853
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2453
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1911
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2035
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1737
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1725
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1597
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1636
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2275
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1875
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2027
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2075
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2144
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1730
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1575
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1663
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1387
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1456
23. december - roráty Napísal: Administrator 2602
22. december - roráty Napísal: Administrator 1419
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2219
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7555
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1993
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2309
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1743
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1525
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1513
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1508
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1558
10. decembra Napísal: Administrator 1508
9. decembra Napísal: Administrator 1594
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1875
7. decembra Napísal: Administrator 1656
5. december Napísal: Administrator 1947
4. december Napísal: Administrator 1342
3. december Napísal: Administrator 1530
2. december Napísal: Administrator 1591
1. december Napísal: Administrator 1653
30. november Napísal: Administrator 1702
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 81992
Farský úrad Napísal: Administrator 42128
Bohoslužby Napísal: Administrator 51851
18. NEDEĽA Napísal: Administrator 204307
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21912
Adorácie Napísal: Administrator 18878
Domov Napísal: Administrator 143406