Vzťah bl. Jána Pavla II. k slovenskému národu

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 668
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 445
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 464
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 625
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 576
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 542
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 850
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 651
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 33773
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 33843
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 530
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 38636
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 37679
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 34827
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 32260
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 585
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 790
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 879
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 752
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 650
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 772
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 737
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 661
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 650
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 498
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 641
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 687
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 521
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 588
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 689
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 591
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 639
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 607
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 689
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 409
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 751
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3476
Advent s KBS Napísal: Super User 5709
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7304
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7571
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7509
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10515
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 715
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 738
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24742
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 600
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 758
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 525
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1185
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 645
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 798
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 790
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 935
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 740
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 857
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 855
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 887
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 919
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 850
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1031
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1042
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1174
Roráty 2016 Napísal: Super User 1476
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 884
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1095
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 845
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 869
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1305
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 923
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1060
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 765
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 715
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 768
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 860
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 819
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 799
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 796
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 700
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1163
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 620
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1438
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2516
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2004
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1217
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 816
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 846
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 927
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1004
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 765
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1292
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3551
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1962
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1163
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 921
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 993
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1053
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1091
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 889
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1011
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1021
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1344
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1247
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1264
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1509
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1585
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1477
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2062
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 857
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3124
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1602
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1370
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2268
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1445
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1529
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1434
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1116
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1310
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 938
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1080
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1239
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1084
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1021
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1355
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1268
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1178
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1222
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1228
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1419
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1228
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1436
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1003
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 921
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1153
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1449
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1103
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1252
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1456
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2525
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1560
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1369
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1653
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5906
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2106
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1482
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1359
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2170
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1253
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2448
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1223
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1500
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1142
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1176
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1389
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1208
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1181
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1469
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1393
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1286
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1118
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2058
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1240
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2851
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1245
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1515
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1432
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1660
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1821
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1688
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1094
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1845
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1878
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1897
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2468
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1920
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2002
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1562
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1789
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3041
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1707
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2147
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1798
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1188
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1617
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2131
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1702
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1606
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1711
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2634
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1447
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1663
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1643
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1523
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1574
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1660
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2083
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1444
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1261
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1412
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1369
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2194
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1851
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2219
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1619
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3770
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1449
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1722
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1183
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1924
List do Katowíc Napísal: Administrator 2465
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1591
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1366
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2828
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1526
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1598
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2802
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1613
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1859
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1741
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1547
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1223
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1423
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2483
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1612
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1966
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1922
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2039
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1611
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1922
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1606
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1715
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2845
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2273
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1342
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1283
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1364
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1318
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1304
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1360
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1439
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3058
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3006
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1346
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1786
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1487
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3358
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2451
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1815
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1423
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1315
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1511
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1576
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1266
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1215
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1351
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1867
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1468
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1519
Odpovede Napísal: Administrator 3965
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1140
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1907
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2400
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1822
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1461
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1608
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1541
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1807
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1773
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2171
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1680
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1882
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1504
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2639
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4675
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5611
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8981
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4305
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2778
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1892
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4846
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2235
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2778
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5685
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1727
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12662
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4556
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2327
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1508
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1235
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1679
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1637
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2191
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1685
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1751
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1516
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1504
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1377
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1382
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1973
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1602
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1749
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1868
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1922
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1493
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1339
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1455
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1211
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1241
23. december - roráty Napísal: Administrator 2354
22. december - roráty Napísal: Administrator 1198
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1978
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6779
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1766
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1889
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1535
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1323
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1315
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1315
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1357
10. decembra Napísal: Administrator 1305
9. decembra Napísal: Administrator 1352
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1645
7. decembra Napísal: Administrator 1441
5. december Napísal: Administrator 1733
4. december Napísal: Administrator 1142
3. december Napísal: Administrator 1344
2. december Napísal: Administrator 1410
1. december Napísal: Administrator 1480
30. november Napísal: Administrator 1481
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 41923
Farský úrad Napísal: Administrator 39750
Bohoslužby Napísal: Administrator 46719
20. NEDEĽA Napísal: Administrator 181728
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18413
Adorácie Napísal: Administrator 17537
Domov Napísal: Administrator 64713