Detské sv. omše 2017

Detské sv. omše 2017 - 18: Nedeľné evanjelium

Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Najbližšia detská svätá omša bude v piatok 20. apríla. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša. Zvlášť pozývam tretiakov, s ktorými sa pripravujeme na Prvé sv. prijímanie, ale - samozrejme - aj všetky ostatné deti.