Detské sv. omše 2017

Detské sv. omše 2017 - Nedeľné evanjelium

Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Začíname novú zaujímavú sériu s názvom NEDEĽNÉ EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Deti dostanú k téme obrázok – samolepku. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Ďalšie detské sväté omše budú v piatok 12. a 19. mája. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša. Zvlášť pozývam tretiakov, s ktorými sa pripravujeme na Prvé sv. prijímanie, ale - samozrejme - aj všetky ostatné deti.