Detské sv. omše 2014

Detské sv. omše - CESTA CHUDOBY

V roku 2014 sme každý druhý a tretí piatok v mesiaci pozývali deti na Detské sv. omše. V Turí bol začiatok o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Hneď na prvej sv. omši dostali deti zaujímavý plagát, na ktorý si postupne pridávali ďaľšie obrázky v podobe mincí. Pozorovali sme svätých, ktorí sa vo svojom živote venovali chudobným. Myšlienka je od Sv. Otca Františka. Išli sme zaujímavou cestou chudoby. Tam je zaujímavé pravidlo: toľko máš, koľko dáš!

Zavolaj aj ďaľších kamarátov a kamarátky.

Nebeské poklady

Koľko dáš, toľko máš!

 

 

 

V poľskom origináli je originálny názov uBoga droga = cesta chudoby, cesta k Bohu. Cesta chudoby skrýva v sebe aj nebeské poklady.