Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla

Na Detských svätých omšiach v roku 2016 - 2017 prežívame  zaujímavú sériu s názvom Som strážcom svetla. Opäť každý druhý a tretí piatok v mesiaci. Ďalšia detská svätá omša bude v piatok 17. februára. „Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla,“ tieto slová ste počuli rodičia, keď ste svoje deti priniesli na krst. Ide o svetlo viery, ktoré si odovzdávame z pokolenia na pokolenie s nádejou, že evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať ďalším generáciám. Povzbuďme deti, aby sa stali strážcami svetla – teda Krista. Budeme spoznávať životy biblických hrdinov, ktorí boli strážcami svetla. Pán Ježiš je svetlo a my sa chceme o čosi k nemu priblížiť. Deti budú opäť dostávať obrázok. Tento si nalepíme do zošita, kde si budeme písať aj odpovede na otázky, ktoré budú vždy na našej internetovej stránke. Príďte, zavolajte aj kamarátov. V Turí bude je pred sv. omšou nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom je nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša.